Hoge Raad: ‘Uitwisselen patiëntgegevens via Landelijk Schakelpunt is aanvaardbaar’

hamer-rechter-rechtszaak

Het uitwisselen van patiëntengegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is aanvaardbaar. Dit oordeelt de Hoge Raad in een rechtszaak aangespannen voor de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH).

Het LSP is in januari 2014 van start gegaan en maakt onderdeel uit van de ‘zorginfrastructuur’. Zorgaanbieders worden door zorgproviders aangesloten op het LSP, die hiervoor een beveiligde verbinding opzetten tussen het zorgsysteem van de zorgaanbieder en het LSP. Dit zorgsysteem moet aan bepaalde procedurele en technische eisen voldoen om aangesloten te kunnen worden op het LSP. De zorgaanbieder kan gegevens van de zorginfrastructuur opvragen via een Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) pas.

Onrechtmatig

De VPH is van mening dat de zorginfrastructuur onrechtmatig is en in strijd is met het recht op privacy van patiënten, de Wet bescherming persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim van de huisartsen. Dit aangezien er via het systeem te veel gegevens zouden worden gedeeld. De VPH werd eerder al in het ongelijk gesteld door de rechtbank Midden-Nederland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De VPH ging hiertegen in beroep bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelt nu dat de uitwisseling van gegevens in de zorginfrastructuur aanvaardbaar is, aangezien de patiënt hiervoor uit vrije wil toestemming geeft. Deze toestemming is gebaseerd op voldoende informatie over de vraag welke gegevens in welke situatie voor welke zorgverlener toegankelijk zijn. Ook kan de patiënt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te laten uitwisselen. De Hoge Raad oordeelt dat niet is gebleken dat patiënten en huisartsen in feite zijn gedwongen aan de zorginstructuur mee te doen, iets wat volgens de VPH wel het geval is.

Lees ook
Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Ondanks alle ophef over vele dataschandalen meent 57 procent van de Nederlandse internetgebruikers dat volledige privacy in het huidige digitale tijdperk onmogelijk is. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Kaspersky Lab. Wat verder opvalt, is dat 32 procent van de consumenten geld accepteert in ruil voor toegang van volstrekt onbekenden...

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor internet- en telecomproviders wordt aangepast. De bewaarplicht gaat alleen betrekking hebben op gebruikersgegevens, waaruit blijkt wie op welk moment van welk IP-adres gebruik heeft gemaakt. Verkeers- en locatiegegevens worden niet bewaard. Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het...

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook gaat de toegang van ontwikkelaars tot informatie van gebruikers verder beperken. Ontwikkelaars krijgen niet alleen standaard toegang tot minder data, maar verliezen deze toegang ook indien mensen hun app langer dan drie maanden niet gebruiken. Wie toegang wil krijgen tot meer gedetailleerde informatie, heeft hiervoor toestemming van Facebook...