VNG: Tussen fysieke en digitale veiligheid zit een wereld van verschil

vng logo 500333-2022

De afgelopen weken vonden een aantal bestuurlijke gesprekken plaats over digitale veiligheid. Gemeenten krijgen zo de mogelijkheid om op bestuurlijk niveau met elkaar te sparren. Daardoor wordt de gemeentelijke awareness vergroot, kunnen gemeenten inzichten delen en wordt het (interne) gesprek over digitale veiligheid gemakkelijker gevoerd.

Onderwerpen

Verschillende cyberburgemeesters leiden de interactieve peer-to-peer sessies. Voorafgaand aan de gesprekken konden bestuurders aangeven over welke onderwerpen zij wilden sparren met collega’s. Een aantal onderwerpen stonden steevast op de agenda te weten:

  • Leveranciersmanagement; welke eisen stel je aan externe leveranciers m.b.t. digitale veiligheid?
  • Bewustwording; hoe zorg je dat er binnen de gehele gemeente aandacht is voor het thema digitale veiligheid?
  • Handelingsperspectief; wat te doen bij een incident?
  • Budget; hoeveel geef je uit aan digitale veiligheid?

Ook kwam de borging van digitale veiligheid in het integraal veiligheidsplan vaak ter sprake.

Groot verschil

Uit de eerste gesprekken bleek dat de structuren in het fysieke veiligheidsdomein lang niet altijd aansluiten bij de uitdagingen die gemeenten tegen komen in het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om bestuurlijke interventies te plegen bij online aangejaagde ordeverstoringen, zoals een last onder dwangsom oftewel een online gebiedsverbod. De juridische mogelijkheden daarvoor worden momenteel op landelijk niveau verkend.  En waar er in het fysieke domein al structuren bestaan om in gevallen van crisis te kunnen escaleren, is het de vraag of er in het digitale veiligheidsdomeinen niet ook van zulke crisisstructuren moeten komen.

Aanmelden

In het najaar en de winter volgt een nieuwe reeks met gespreksmomenten. Burgemeesters kunnen zich nu aanmelden samen met de gemeentesecretaris, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid (OOV’er), de functionaris gegevensbescherming en de CISO via teamadv@vng.nl. Kijk voor de beschikbare data en tijden op de Pleio omgeving van de Agenda Digitale Veiligheid.

 

Lees ook
IT/OT-convergentie van uw Security Operations Center (SOC)?

IT/OT-convergentie van uw Security Operations Center (SOC)?

IT/OT-convergentie maakt de weg vrij voor digitale transformatie. Door de kloof tussen deze twee werelden te overbruggen, kunt u gegevens combineren en omzetten in kennis, teams op meerdere locaties verbinden voor een gezamenlijke aanpak en de werkefficiëntie verhogen in een meer digitale omgeving. Maar uw digitale aanpak moet gebaseerd zijn op cyberbeveiliging...

Barracuda: bij bijna 9 op de 10 Benelux-organisaties is een IoT-securityproject mislukt

Barracuda: bij bijna 9 op de 10 Benelux-organisaties is een IoT-securityproject mislukt

Barracuda Networks heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de status van IoT-security bij organisaties over de hele wereld, waaronder de Benelux. Het rapport The State of Industrial Security in 2022 laat zien dat kritieke infrastructuur wordt aangevallen.

Privileged Access Management (PAM) beheert de beheerders

Privileged Access Management (PAM) beheert de beheerders

In het digitale tijdperk is het van essentieel belang dat de toegang tot alle IT-middelen en informatie hoogwaardig beveiligd is. Voor externe dreigingen zijn buitengewoon veel verschillende technische hulpmiddelen beschikbaar die cybercriminelen buiten de deur houden. Gevoelige en vertrouwelijke gegevens moeten echter ook binnen de organisatie beschermd...