Samsung en Consumentenbond voor rechtbank wegens updates voor smartphones

hamer-rechter-rechtszaak

Samsung en de Consumentenbond staan vandaag in de rechtszaal tegenover elkaar. De Consumentenbond eist dat Samsung zijn telefoons gedurende de gehele gebruiksduur blijft updaten. Het gaat hierbij om een periode van minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na introductie. Ook wil de Consumentenbond dat Samsung duidelijke en goed vindbare informatie verstrekt aan consumenten over hoe lang en hoe vaak toestellen worden geüpdatet.

De Consumentenbond spande in februari 2016 al een kort geding aan tegen Samsung. Over dit kort geding schrijft de Consumentenbond: "In februari 2016 spande de Consumentenbond een kort geding aan tegen Samsung met vergelijkbare vorderingen. De rechter kwam toen niet tot een inhoudelijk oordeel omdat hij de kwestie te complex achtte voor de snelle kort gedingprocedure. Vanwege het belang voor consumenten, besloot de Consumentenbond een uitgebreidere bodemprocedure te starten en dagvaardde Samsung in november 2016. De rechtszaak vindt plaats in de Rechtbank Den Haag en begint om 9:30 uur."

Samsung is het niet eens met deze lezing en meldt in een reactie via e-mail: "De rechter oordeelde in het eerdere kort geding dat de Consumentenbond er niet in is geslaagd aan te tonen dat er sprake is van concrete beveiligingslekken in het Android besturingssysteem die voor de bezitters van een Samsung smartphone aanzienlijke risico’s met zich mee kunnen brengen. De rechter wees daarom alle vorderingen van de Consumentenbond af." De volledige uitspraak in dit kort geding is hier te vinden.

Weinig updates voor Android smartphones

Eerdere onderzoeken van de Consumentenbond wees uit dat veel Android smartphones niet voldoende worden geüpdatet. Zo blijkt uit het meest recente onderzoek - dat in februari 2018 werd uitgevoerd - dat 22% van de toestellen die tussen januari 2015 en februari 2018 werd geüpdatet in januari of februari 2018 een veiligheidsupdate heeft gekregen. Updates voor het besturingssysteem liepen nog verder achter. De Consumentenbond noemt de communicatie hierover richting consumenten gebrekkig.

De Consumentenbond heeft Samsung in november 2016 gedagvaard. De bond erkent dat Samsung sinds de dagvaarding zijn updatebeleid heeft verbeterd. Zo krijgen sommige modellen smartphones inmiddels maandelijks veiligheidsupdates. Dit geldt echter niet voor alle toestellen, iets wat de Consumentenbond via de rechter wil afdwingen.

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...