Minister Koenders: ‘Nederland moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen’

bert-koenders

Om zich te wapenen tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen van buitenlandse overheden en cybercriminelen moet Nederland meer werk maken van zowel diplomatie, defensie als ontwikkelingssamenwerking. Ook moet het internationale recht geschikt worden gemaakt voor de hedendaagse digitale wereld.

Dit meldt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in de Internationale Cyberstrategie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. “Nederland wil een veilig, vrij en open internet. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten onze vitale infrastructuur (o.a. overheid, energiesector, banken) beschermen tegen cyberaanvallen. Daarom moeten we een verbond smeden met landen, internationale organisaties, de IT-gemeenschap, academici en maatschappelijke organisaties”, aldus minister Koenders.

Nieuwe vraagstukken

In de brief waarin de Internationale Cyberstrategie aan de Tweede Kamer wordt aangeboden schrijft minister Koenders: “De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Zowel in economisch als in geopolitiek opzicht. Machtsverhoudingen verschuiven, nieuwe grootmachten zoals China winnen aan invloed. De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden. Dat levert nieuwe kansen en dreigingen op. Technologische ontwikkelingen brengen nieuwe vraagstukken met zich mee. Door internet zijn we mondiaal steeds nauwer met elkaar verbonden. Dat is een groot goed. Tegelijkertijd vormen digitale dreigingen een van de grote veiligheidsdreigingen van deze tijd.”

“Een veilig, vrij en open cyberdomein is dan ook geen vanzelfsprekendheid. Het vergt continue investering. We moeten daar, in de snel veranderde wereld om ons heen, hard aan werken. Samen met andere landen, internationale organisaties, private partijen, de technische gemeenschap, academici en maatschappelijke organisaties. ‘Bruggen slaan’ is ook in het internationaal cyberbeleid het devies. Een veilig, vrij en open cyberdomein begint en eindigt niet bij onze landsgrenzen of bij de buitengrenzen van de Europese Unie.”

‘Nederland kan doelwit worden van digitale sabotage’

Koenders meldt ook dat steeds meer staten (militaire) cybercapaciteiten ontwikkelen. De minister noemt het dan ook ‘voorstelbaar’ dat wanneer Nederland betrokken raakt bij oplopende geopolitieke spanningen of een internationaal conflict, zij doelwit kan worden van digitale sabotage of andere ernstige cyberaanvallen.

In de Internationale Cyberstrategie zet het kabinet in op zes terreinen: economische groei en ontwikkeling van het internet, effectieve internetgovernance, versterking van cybersecurity, bestrijding van cybercrime, internationale vrede, veiligheid en stabiliteit, en rechten en internetvrijheid.

Lees ook
Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Fortinet heeft een nieuwe editie van zijn kwartaalpublicatie Global Threat Landscape Report gepubliceerd. Hieruit blijkt dat cybercriminelen hun aanvalstechnieken voortdurend aanscherpen. Of het nu gaat om misbruik van de uiterst gebrekkige beveiliging van IoT-apparaten of het omvormen van open source-tools tot nieuwe cyberbedreigingen. Het aantal...

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Het aantal malwareaanvallen is fors gestegen. Cybercriminelen maken steeds vaker gebruik van Microsoft Office-documenten om kwaadaardige payloads te verspreiden. Hierdoor waarschuwt WatchGuard Technologies in zijn Internet Security Report over het vierde kwartaal van 2017. De beveiligingsspecialist baseert zich op analyse van data verzameld door Firebox...

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

De meest misbruikte kwetsbaarheid in 2017 was CVE-2017-0199. Dit beveiligingsprobleem in meerdere Microsoft Office producten en stelt aanvallers in staat een Visual Basic script met Powershell commando's te downloaden en uit te voeren. De kwetsbaarheid werd onder andere veel gebruikt voor phishing aanvallen. Dit blijkt uit onderzoek van Recorded Futures....