Korpschef politie noemt wet op de computercriminaliteit ‘bittere noodzaak’

erik-akerboom-bij-auto-groot-kopie

De ontwikkelingen gaan razendsnel, iets waar ook criminelen was profiteren. Zo kunnen criminelen gebruik maken van versleutelde communicatiemiddelen, GPS-trackers om tegenstanders te volgen en het dark web om illegale goederen te verhandelen. De nieuwe wet op de computercriminaliteit geeft de politie de mogelijkheid duistere praktijken op het internet aan te pakken. De wet is dan ook bittere noodzaak, stelt korpschef Erik Akerboom.

Digitale innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. Akerboom: “Dat maakt het lastig om als grote organisatie in het vereiste tempo mee te bewegen. Daarom pleiten wij voor invoering van de nieuwe wet op de computercriminaliteit. Die verschaft ons mogelijkheden om duistere praktijken op internet aan te pakken zoals het hoort. Bittere noodzaak, want de huidige strafvorderlijke bevoegdheden bieden op dit punt onvoldoende soelaas.”

Budget voor innovatie

“In deze tijden kan ik niet verkopen dat de politie onvoldoende geld heeft voor innovatie. Driekwart van ons budget gaat op aan salarissen, de rest vrijwel helemaal aan materiële zaken. Voor technologische ontwikkeling blijft amper wat over. Wat mij betreft is de opgelegde sterkte van 49.802 fte’s niet heilig. Door daaraan vast te houden, kunnen we niet meebewegen met wat er in de maatschappij gebeurt. We hebben collega’s nodig met andere vaardigheden en informatietechnologie voor data-analyse. Als de politiebegroting niet hoger kan of mag, moet ik met fte’s kunnen schuiven. Desnoods iets minder rechercheurs, maar wel met de vereiste cyberdeskundigheid. Politiewerk blijft altijd mensenwerk. We moeten echter oog houden voor de voortschrijdende techniek.”

Data-analyse is een belangrijk onderwerp. Akerboom stelt namelijk dat de politie op een goudmijn aan informatie zit, maar hier momenteel hooguit een kwart van gebruikt. Over deze goudmijn zegt Akerboom: “Het is hoog tijd om die optimaal te ontginnen. Van de schat aan informatie waarover de politie beschikt, gebruiken we nu namelijk slechts ongeveer een kwart. We ontsluiten alsmaar meer data. Via sociale media, digitaal beslag, het onderscheppen van communicatie, het doorzoeken van databases, enzovoort. Het verwerken van gigantische hoeveelheden gegevens wordt aanzienlijk belangrijker. Daar hebben we meer data-analisten voor nodig. Jonge analisten die begrijpen waar ze naar moeten kijken. Die verschuiving krijgt gevolgen voor de samenstelling van ons personeelsbestand. Dat verandert sowieso ingrijpend, want veel recherchemedewerkers naderen hun pensioen. Momenteel beschikt elke eenheid van het korps over te weinig specialisten voor het analyseren en duiden van data. Daar gaan we het niet mee redden en de samenleving kan het zich niet permitteren dat de politie deze wedloop verliest.”

Raffinaderij

Op dit gebied maakt de politie al gebruik van de ‘Raffinaderij’. Akerboom: “Deze geavanceerde voorziening binnen ons korps kan in hoog tempo data ontsluiten. Uit open bronnen, in beslag genomen telefoons, automatische kentekenregistratie en noem maar op. Met dit instrument duiden we de betekenis van data, visualiseren we die en leggen we verbanden tussen ogenschijnlijk ongerelateerde gebeurtenissen. Door automatisering kunnen wij onze analyses bijna realtime aanbieden aan agenten en rechercheurs. Onze handelingssnelheid tijdens opsporing of terrorismebestrijding krijgt een geweldige oppepper en brengt een proactieve aanpak van criminaliteit binnen bereik. Door de komst van de Raffinaderij halen we veel meer uit die goudmijn naar boven dan ooit tevoren. Op die weg wil ik verder.”

“Data verwerken hoort een corebusiness voor de politie te zijn. Daarbij moeten wij de match tussen de verschillende generaties benutten. Ik zag er al mooie voorbeelden van bij de opsporing van de Dienst Infrastructuur. Al moeten we ons niet blindstaren op metadata en hoogopgeleide analisten. Ook de ogen, oren, kennis en kunde van de collega´s in uniformdienst blijven essentieel voor ons begrip en beeld van veiligheid. Wel mag de onderlinge relatie tussen blauw en grijs een stuk intensiever. Aan mij en andere leidinggevenden de taak om die werelden meer te vervlechten. Om met elkaar – net als met onze externe partners – niet disciplinegericht, maar probleemgericht te gaan denken en handelen.”

Corruptie

Beroepscriminelen zijn zich volgens de korpschef bewust van de goudmijn aan data waarover de politie bezit. “Die doet er technisch en tactisch alles aan om zich toegang te verschaffen tot onze informatie. Corruptie inbegrepen. Wij vormen nu één korps, waardoor steeds meer informatiesystemen landelijk beschikbaar komen voor steeds meer collega’s. Een groot voordeel, waar natuurlijk wel risico’s aan kleven. Het hanteren van diverse screeningsniveaus is wezenlijk, maar het komt vooral aan op attent en zorgvuldig handelen. Op integriteit en verantwoordelijkheidsbesef tonen. En op specialisten in huis halen, die exact snappen wat er in de hoofden van bijvoorbeeld hackers omgaat. Want wie een tegenstander een stap voor wil blijven, moet begrijpen hoe deze denkt.”

Lees ook
Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Fortinet heeft een nieuwe editie van zijn kwartaalpublicatie Global Threat Landscape Report gepubliceerd. Hieruit blijkt dat cybercriminelen hun aanvalstechnieken voortdurend aanscherpen. Of het nu gaat om misbruik van de uiterst gebrekkige beveiliging van IoT-apparaten of het omvormen van open source-tools tot nieuwe cyberbedreigingen. Het aantal...

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Het aantal malwareaanvallen is fors gestegen. Cybercriminelen maken steeds vaker gebruik van Microsoft Office-documenten om kwaadaardige payloads te verspreiden. Hierdoor waarschuwt WatchGuard Technologies in zijn Internet Security Report over het vierde kwartaal van 2017. De beveiligingsspecialist baseert zich op analyse van data verzameld door Firebox...

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

De meest misbruikte kwetsbaarheid in 2017 was CVE-2017-0199. Dit beveiligingsprobleem in meerdere Microsoft Office producten en stelt aanvallers in staat een Visual Basic script met Powershell commando's te downloaden en uit te voeren. De kwetsbaarheid werd onder andere veel gebruikt voor phishing aanvallen. Dit blijkt uit onderzoek van Recorded Futures....