Aanval digitale spionageaanvallen op Europese organisaties neemt toe

spionage

Het aantal digitale spionageaanvallen door overheden op Europese bedrijven en instellingen neemt toe. Naast gerichte aanvallen stijgt ook het aantal ongerichte cyberaanvallen met als doel zoveel mogelijk instanties te raken en schade aan te richten.

Dit meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in haar jaarverslag over 2017. De inlichtingendienst meldt dat dreigingen voor de nationale veiligheid die we van oudsher kennen zich tegenwoordig afspelen in de digitale ruimte. Denk hierbij aan spionage, heimelijke politieke beïnvloeding, terrorisme en sabotage. Meer landen probeerden in 2017 via politieke spionage met digitale middelen de Nederlandse besluitvorming te achterhalen of te beïnvloeden. Dit is volgens de AIVD onder meer te verklaren doordat de inzet van digitale aanvallen laagdrempelig en goedkoop zijn. Daarnaast zijn de aanvallen moeilijk terug te leiden naar de daadwerkelijk aanval en is het potentiële bereik veel groter dan bij traditionele vormen van spionage.

Rekrutering via social media

De AIVD wijst er ook op dat digitale middelen steeds vaker worden ingezet om mensen te rekruteren voor spionage. Zo zouden staten medewerkers van interessante organisaties en bedrijven benaderen via social media zoals het zakelijke netwerk LinkedIn. Via deze medewerkers proberen spionnen informatie in handen te krijgen.

Digitale middelen worden ook door jihadistische terroristen ingezet om aanhangers te inspireren en stimuleren. De AIVD meldt dat ISIS wil laten zien dat zij er nog toe doet door aanhangers in het Westen op te roepen om wraak te nemen nu de terroristische groepering het strijdgebied bijna geheel heeft verloren. Terroristen beschikken volgens de AIVD nog niet over de capaciteiten om cyberaanvallen te plegen die de samenleving ontwrichten, maar streven daar wel naar.

In vitale infrastructuur nestelen

Ook ziet AIVD statelijke actoren activiteiten verrichten om sabotage van essentiële processen zoals energie- en communicatievoorzieningen mogelijk te maken. Hiervoor nestelen zij zich in de vitale infrastructuur. De AIVD noemt alertheid op digitale veiligheid cruciaal.

Tot slot wijst de inlichtingendienst erop dat digitale aanvallen steeds geavanceerder worden en de impact van een cyberaanval steeds groter. Kwaadwillenden verzinnen continu nieuwe aanvalsmethoden, technieken en middelen. De AIVD stelt dat het parlement daarom heeft ingestemd met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017, waarover de Nederlandse bevolking zich op 21 maart in een raadgevend referendum uitspreekt.

Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...