Tag Archives: Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aftappen (bron foto: Pixabay / Macedo Media)

‘Stel invoering van sleepwet uit tot na een eventueel referendum’

Een reeks maatschappelijke organisaties en bedrijven vraagt premier Rutte en het kabinet de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 pas in te voeren na het eventuele referendum over deze wet. Dit eventuele referendum staat op 21 maart 2018 gepland.

Aftappen (bron foto: Pixabay / Macedo Media)

Eventueel referendum over aftapwet wordt op 21 maart 2018 gehouden

Een eventueel referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ’aftapwet’ genoemd, zal op 21 maart 2018 plaatsvinden. Het referendum wordt in dit geval gelijktijdig georganiseerd met de gemeenteraadsverkiezingen.

Aftappen (bron foto: Pixabay / Macedo Media)

Verzoek voor referendum over aftapwet door naar laatste fase

Het verzoek om een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘aftapwet’ genoemd, gaat door naar de laatste fase. In deze fase krijgen de initiatiefnemers zes weken te tijd om 300.000 handtekeningen te verzamelen.

Stichting DINL teleurgesteld over goedkeuring Eerste Kamer voor vernieuwde Wiv

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is teleurgesteld over de uitkomst van het debat over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) die de huidige Wiv 2002 moet vervangen. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag 11 juli in met de invoering van de nieuwe ‘aftapwet’.

Een rechter (bron: FreeImages.com/Jason Morrison)

Organisaties willen aftapwet via rechter blokkeren

Een twaalftal Nederlandse organisaties wil naar de rechter stappen om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) te blokkeren. Deze wet werd dinsdag 11 juli goedgekeurd door de Eerste Kamer en breidt de bevoegdheden van inlichtingendiensten uit.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Aftapwet goedgekeurd door Eerste Kamer

Nederlandse inlichtingendiensten krijgen definitief ruimere bevoegdheden. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

Minister Kamp van Economische Zaken deelt de zorgen rond de negatieve gevolgen van de voorgestelde Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Kamp noemt een goede balans tussen veiligheid en economische belangen van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat.

Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT zet grote vraagtekens over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor het ingrijpende wetsvoorstel.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Infrastructuursector uit zorgen over wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel waarin een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorgesteld. Het huidige wetsvoorstel heeft naar het oordeel van DINL ingrijpende consequenties voor de Nederlandse economie, de positie van de Nederlandse digitale infrastructuursector, de tienduizenden (internationale) bedrijven die actief zijn met digitale communicatie en de Nederlandse burger.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Tele2: ‘Uitbreiding aftapbevoegdheden van inlichtingendiensten is onuitvoerbaar’

Het wetsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die de aftapbevoegdheden van inlichtingendiensten fors uitbreidt, is in de praktijk onuitvoerbaar. Dit stelt Tele2. Daarnaast waarschuwt de telecom- en internetaanbieder dat Nederland door de nieuwe wet niet langer een aantrekkelijk digitale vestigingsplaats zal zijn voor het bedrijfsleven.