Tag Archives: The Hague Security Delta

Tien landen gaan samenwerking aan om cybercrime aan te pakken

Tien landen op drie continenten slaan de handen ineen om cybercrime aan te pakken. De landen richten hiervoor een wereldwijd samenwerkingsverband op onder de naam Global EPIC, waarvoor op 10 oktober 2017 een samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend. Dat gebeurt op CYBERSEC 2017, een wereldwijde conferentie over strategische cybersecurity-vraagstukken, in Krakau, Polen.

Haagse Security Delta vertoont stevige groei

In de veiligheidssector zijn het afgelopen jaar 1.000 nieuwe banen gecreëerd en is de omzet met 4,8% gestegen naar 7,2 miljard euro. De toegevoegde waarde van deze sector aan de nationale economie is met 6,2% gestegen tot 3,8 miljard euro. Dit blijkt uit het onderzoek van ‘Policy Research Corporation’ naar de economische potentie van het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD). Dit is een groei boven het landelijke gemiddelde van 2,1%. Om deze groei vast te kunnen houden blijft investeren in het cluster noodzakelijk. 

Dtex Systems vestigt zich in The Hague Security Delta

Het Amerikaanse Dtex Systems is verwelkomt in het veiligheidscluster The Hague Security Delta en het InnovationQuarter op de HSD Campus. CEO Christy Wyatt van Dtex Systems kwam voor deze feestelijke gelegenheid speciaal vanuit San Jose, California (USA) naar Zuid-Holland om het HSD Premium Partnership te ondertekenen en een welkomstplaquette in ontvangst te nemen.

Koning Willem-Alexander bezoekt het Nationaal Cyber Testbed (bron: HSD)

Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

Zijne Majesteit de Koning heeft op 23 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan de The Hague Security Delta (HSD) Campus in Den Haag. Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van betrokken organisaties en de dagelijkse leiding van HSD.

Minister-president Mark Rutte bezoekt The Hague Security Delta

Minister-president Mark Rutte heeft een bezoek gebracht aan The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag. In dit nationaal veiligheidscluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. De partners uit deze zogenaamde triple helix presenteerden zich gedurende de rondgang op de HSD Campus. De minister-president was onder de indruk van de innovatieve kracht en de integrale aanpak van de (cyber) security vraagstukken die aan bod kwamen. Het gesprek ging onder andere over het belang van de overheid als vraagsteller en over investeringen in Cyber Security in de steeds verder digitaliserende Nederlandse economie.

Amsterdam Security en The Hague Security Delta sluiten partnerschap

Amsterdam Security maakt bekend een overeenkomst te hebben bereikt met partner The Hague Security Delta (HSD). Deze samenwerking biedt beide partijen mogelijkheden om elkaar te versterken als het gaat om kennisoverdracht en netwerkmogelijkheden in het internationale security domein.

Richard Franken, Algemeen Directeur van The Hague Security Delta

The Hague Security Delta stelt Richard Franken aan als Algemeen Directeur

Richard Franken is aangesteld als de nieuwe Algemeen Directeur van The Hague Security Delta (HSD). Hij volgt hiermee Ida Haisma op die een andere betrekking heeft gevonden in de directie van Nefarma. Franken start per 1 juli 2016 met het leidinggeven aan de HSD Office, dat het nationale veiligheidscluster faciliteert bij de realisatie van de gezamenlijke ambities.

Europese veiligheidsvraagstukken staan centraal op internationale veiligheidsconferentie in Den Haag

Nederland is op 1 en 2 juni in navolging van de Nucleair Security Summit en de Global Conference on Cyber Space opnieuw het gastland van een internationale veiligheidsconferentie. Op het Security Research & Innovation Event (SRIE2016) komen internationale bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de huidige veiligheidsvraagstukken van Europa te bespreken waaronder terrorisme, grensbewaking, cybercrime en fraude. Ook worden er afspraken gemaakt hoe er beter internationaal samengewerkt kan worden.

ION-IP treedt toe tot The Hague Security Delta

Managed Security Provider ION-IP is als Network Partner toegetreden tot The Hague Security Delta. ION-IP wil op deze wijze een bijdrage leveren aan het stimuleren van innovatie in security en economische ontwikkeling.

The Hague Security Delta en TNO onderzoek mogelijkheden voor de realisatie van een nationaal cyber testcentrum (bron: The Hague Security Delta)

Onderzoek naar oprichting van nationaal cyber testcentrum

Het landelijke veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) en TNO gaan onderzoek door naar mogelijkheden voor de realisatie van een nationaal cyber testcentrum. Dit Nationaal Cyber Testbed moet de digitale veiligheid en weerbaarheid van vitale infrastructuren, zoals water, energie, telecom en die van de gezondheidszorg toetsen en verbeteren.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter investeert in Authasas

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter investeert in Authasas. De investering in het Haagse software-ontwikkelingsbedrijf, dat zich toelegt op het leveren van sterke authenticatie, is de eerste voor InnovationQuarter in de topsector Safety & Security. Met deze kapitaalverstrekking verwacht Authasas versneld de internationale groeiambitie waar te maken.

De HSD Campus

Minister Opstelten en burgemeester Van Aartsen openen Haagse HSD Campus

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) opent vandaag samen met de Haagse burgermeester Jozias van Aartsen de HSD Campus in Den Haag. De HSD Campus is opgezet door The Hague Security Delta (HSD).