Tag Archives: PwC

Een hacker (bron: FreeImages.com/Gabor Kalman)

Cybercrime is snelst groeiende vorm van fraude voor bedrijfsleven

Financieel-economische criminaliteit blijft frequent voorkomen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Bijna driekwart van de ondervraagde organisaties geeft aan de afgelopen twee jaar ten minste een keer geconfronteerd te zijn met diefstal van geld of goederen, cybercriminaliteit, corruptie of concurrentievervalsing. Cybercriminaliteit laat de grootste opmars zien.

IT-beveiliging (bron: Pixabay)

Slechts 12% van de Nederlandse bedrijven is voorbereid op AVG

Nog een klein jaar en dan moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de EU-verordening over privacy en databescherming. Deze is veel strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Toch is slechts 12 procent van de organisaties op dit moment helemaal voorbereid op de nieuwe regels. Dat is nauwelijks meer dan aan het begin van dit jaar.

IT-beveiliging (bron: Pixabay)

Cyberrisico’s leiden tot zorgen bij verzekeraars

Verzekeraars zien hun vermogen om te veranderen en cyberrisico’s als grootste bedreigingen voor hun sector. Verder beschouwen ze voor het eerst sinds de start van het onderzoek de alsmaar voortschrijdende technologie als risicofactor.

Microsoft en PwC richt zich op grote klanten, cloudification en digital trust in vernieuwde samenwerking

Microsoft en PwC breiden hun huidige wereldwijde technologische alliantie verder uit. PwC kan hierdoor klanten beter ondersteunen bij grootschalige (digitale) businesstransformaties waarbij Microsoft-technologie wordt ingezet. In de vernieuwde alliantie leggen partijen meer focus op grote klanten, cloudification en digital trust.

Cloud computing (bron: FreeImages.com/Cheryl Empey)

Cyberspionnen breken in bij cloud providers om klanten te bespioneren

Cybercriminelen achter een grootschalige wereldwijde spionagecampagne vallen cloud providers aan met als doel toegang te krijgen tot systemen van klanten van deze providers. De spionagecampagne wordt ook wel ‘Operation Cloud Hopper’ genoemd.

De Europese Unie (bron: FreeImages.com/Sašo Lukša)

9 op de 10 Nederlandse bedrijven is niet klaar voor Europese privacyregels

Slechts 1 op de 10 Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Twee derde bereidt zich actief voor op de EU-verordening en een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart.

‘Beveiliging Internet of Things moet hoger op bestuursagenda’

De beveiliging van slimme apparaten die met het internet zijn verbonden, staat te weinig op het netvlies van bestuurders. Nu investeert een minderheid (46%) in de beveiliging van deze zogenoemde Internet of Things-apparaten. Daarmee valt het buiten de top-5 van investeringsgebieden rondom cybersecurity.

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

Bedrijven worden steeds kwetsbaarder voor cybercrime

Cybercrime is hard onderweg de grootste bedreiging te worden voor organisaties. Tegelijkertijd zijn maar bedrijven goed voorbereid op cyberincidenten. Slechts een derde van hen heeft een plan liggen om hier adequaat op te reageren.

Internetbankieren (bron: FreeImages/Pierre Amerlynck)

Zorgen voor cybercrime onder bankiers fors gestegen

Bankiers maken zich fors meer zorgen over cybercriminaliteit. Vooral de kwaliteit van technologie en hun risicomanagementsysteem baart bankiers zorgen.

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

38% meer cybercrime in 2015

De hoeveelheid cybercrime stijgt. Het aantal cyberaanvallen is tot nu toe in 2015 met 38% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal diefstallen van intellectueel eigendom nam met 56% toe.

Markt voor cyberverzekeringen groeit

De wereldwijde markt voor cyberverzekeringen groeit van 2,5 miljard dollar aan jaarlijkse premies in 2015 naar 7,5 miljard in 2020. In Europa heeft 51% van de bedrijven zich tegen cybercrime verzekerd. Nederland blijft achter met 30%.