Tag Archives: Nederland ICT

Nederland ICT lanceert AVG-certificering

Nederland ICT heeft AVG-certificering gelanceerd voor verwerkers. Bedrijven die AVG-compliant zijn, kunnen dit vanaf nu aantonen met het Data Pro Certificate. De onderliggende gedragscode ligt ter goedkeuring bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederland ICT mist onderbouwing voor digitale ambities kabinet

De kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa maken, vindt zijn weerslag niet in de Miljoenennota. Dat zegt Nederland ICT, branchevereniging van de ICT-sector. “Er wordt wel geld uitgetrokken voor makkelijke maatregelen, zoals voorlichting, maar niet voor grote structurele aanpassingen om Nederland toekomstbestendig te maken”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Juist nu we als land economisch sterk staan, moeten we werken aan het fundament voor de toekomst.”

Ernst-Jan Stigter wordt nieuwe voorzitter Nederland ICT

Ernst-Jan Stigter (algemeen directeur Microsoft Nederland) wordt de nieuwe voorzitter van Nederland ICT. Hij neemt per 1 juli het stokje over van Jeannine Peek (algemeen directeur Dell). De benoeming van Stigter werd vandaag definitief op de algemene ledenvergadering van Nederland ICT.

Bedrijfsleven waarschuwt Europese raad over nieuwe ePrivacy Regulation

In een gezamenlijke brief uit een coalitie van Europese vertegenwoordigers van het bedrijfsleven haar zorgen over de mogelijke gevolgen van de aankomende ePrivacy Regulation (ePR). De brief is gericht aan de Europese Raad, waar de ePR al ruim een jaar wordt besproken. De brief wordt breed ondersteund. Naast Nederland ICT en DINL is de brief bijvoorbeeld ook ondertekend door de Europese koepel van werkgeversorganisaties.

HvA en Nederland ICT gaan tekort aan ICT’ers structureel aanpakken

Hogeschool van Amsterdam (HvA) en brancheorganisatie Nederland ICT werken sinds 2015 samen aan het project Make IT Work, waarbij hoogopgeleide werkzoekenden zonder ICT-achtergrond worden omgeschoold tot ICT’ers. De partijen gaan dit project opschalen en gaan een structurele samenwerking aan rond Make IT Work.

Security (bron: Pixabay / TheDigitalWay)

Kabinet investeert 2,5 miljoen euro in oprichting Digital Trust Centre

Het kabinet stelt 26 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime en de oprichting voor een Digital Trust Centre (DTC). Dit centrum gaat bedrijven ondersteunen en adviseren over het verbeteren van hun cybersecurity en afslaan van cyberaanvallen. Voor de oprichting van een DTC is een bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd.

(bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

Onderzoek Verhagen: ’Steek tien procent van het ICT-budget in cybersecurity’

Nederland loopt internationaal voorop als het gaat om de digitalisering van de economie en maatschappij. Dit maakt ons land extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dat heeft Ron de Mos, lid van de Cyber Security Raad (CSR) en portefeuillehouder Vertrouwen Nederland ICT, gezegd tijdens de presentatie van het onafhankelijk onderzoek naar cybersecurity dat door mevrouw Herna Verhagen, CEO van PostNL, in opdracht van de CSR is uitgevoerd. Verhagen adviseert overheden en bedrijven circa tien procent van hun ICT-budget te besteden aan cybersecurity.

Nederland ICT stelt voorbeeld bewerkersovereenkomst beschikbaar

Met het oog op de meldplicht datalekken moeten bedrijven die het bewerken van persoonsgegevens uitbesteden afspraken maken over het omgaan met datalekken. Dit kan in een ‘bewerkersovereenkomst’. Om bedrijven hierbij te helpen stelt Nederland ICT een voorbeeld bewerkersovereenkomst beschikbaar.

Decryptiebevel geschrapt uit wet computercriminaliteit III

Het wetsvoorstel voor de wet computercriminaliteit III is aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens het wetsvoorstel krijgt de politie de bevoegdheid apparaten in het buitenland te hacken. De mogelijkheid een decryptiebevel op te leggen aan verdachten, waar veel kritiek op was, is uit het wetsvoorstel geschrapt.

Nederland ICT roept het CBP op tot coulance bij handhaving meldplicht datalekken

De definitieve beleidsregels voor de meldplicht datalekken zijn te laat door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Nederland ICT, de branchevereniging voor de ICT-sector, stelt dat bedrijven hierdoor te weinig tijd krijgen om hun interne zaken op orde te krijgen en rekent dan ook op coulance van het CBP in de handhaving van de wet.

Nederland ICT roept op tot Grote Schoonmaak

Nederland ICT roept bedrijven in het kader de Alert Online-campagne, die deze week van start is gegaan, op een moment in te plannen voor een Grote Schoonmaak. De brancheorganisatie zet drie stappen uiteen waarmee bedrijven de bezem door de ICT kunnen halen.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie

Dijkhoff: ‘Publiek-private samenwerking is noodzakelijk voor succesvolle cybersecurity-aanpak’

Samenwerking tussen publieke en private partijen op zowel nationaal als internationaal niveau is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak van cybersecurity. Dit stelt staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie in het vandaag verschenen Cyber Security Beeld Nederland (CSBN). Nederland ICT onderschrijft de uitspraak

Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT zet grote vraagtekens over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor het ingrijpende wetsvoorstel.

Wat moet u weten over de meldplicht datalekken?

Het belang van data in onze economie wordt steeds groter. Duidelijke regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn dan ook essentieel voor het Nederlandse ondernemersklimaat en het vertrouwen in ICT. Met de onlangs door de Eerste Kamer aangenomen meldplicht datalekken neemt de overheid alvast een voorschot op nieuwe Europese privacywetten. Deze wet heeft voor veel ICT-bedrijven gevolgen, maar mist helaas nog de nodige duidelijkheid. Nederland ICT zet daarom de belangrijkste punten over de meldplicht datalekken op een rijtje.

‘Organisaties moeten meer investeren in cyber security’

Nederlandse bedrijven en overheden zouden 10 procent van hun ICT-budget moeten reserveren voor maatregelen om de cyber security te verbeteren. Dat zegt Rhett Oudkerk Pool, bestuurslid van brancheorganisatie Nederland ICT en CEO van Kahuna. Nederland kan wat hem betreft voorop lopen in het vergroten van digitale veiligheid. “De bedreigingen zijn groot, maar de kansen zijn nog groter.”