Tag Archives: GDPR

GDPR 1 jaar later: drie misvattingen die bedrijven nog steeds hebben

Jean-Michel Franco, Senior Director of Data Governance Products, Talend

Ongeveer anderhalve maand geleden (op 25 mei om precies te zijn) was de Europese privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) exact één jaar van kracht. Deze mijlpaal is een mooi moment om bedrijven eraan te herinneren wat de gevolgen zijn van het niet beschermen van data en welke procedures noodzakelijk zijn om dit te voorkomen.

GDPR – al bijna 100.000 klachten

Tijdens de jaarlijkse Data Protection Day heeft de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring een status update gegeven over de impact van de General Data Protection Regulation. Volgens deze verklaring is acht maanden na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevens­bescherming op 25 mei 2018 de Europese Commissie erg trots om de sterkste en meest moderne regels voor gegevensbescherming ter wereld te hebben.

Staat GDPR innovatie rond authenticatie in de weg?

De technologische ontwikkelingen rond biometrie en gezichtsherkenning zijn de afgelopen jaren erg hard gegaan. Zo hard, dat het de wetgeving voorbij dreigde te steken. In Europa is getracht dat voor te zijn met privacywetgeving, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorop. Maar de rest van de wereld kijkt er toch een beetje anders tegenaan, zo blijkt uit de afgelopen editie van TRUSTECH, een grote beurs op het gebied van authenticatie-technologie in het Zuid-Franse Cannes.

GDPR blijft vragen oproepen

Twee ervaren IT-ers schrijven boek over privacywetgeving

De discussie rond dataprivacy is een van de bepalende vraagstukken van dit decennium. Europa heeft in dat kader beslist om met de General Data Protection Regulation (GDPR) een nieuwe regelgeving in te voeren. Zo wil de Europese Unie (EU) opnieuw een evenwicht vinden tussen het recht op privacy van haar burgers en de mogelijkheid voor bedrijven om gegevens van die burgers te gebruiken. Dit betekent het begin van een nieuw tijdperk voor de verwerking van persoonsgegevens en voor je eigen privacy en die van je klanten. Bijna een half jaar na invoering blijft GDPR vragen  oproepen. Een nieuw boek probeert deze te beantwoorden. 

AVG-proof oplossing voor bestandsuitwisseling en -synchronisatie

Cloudian en Storage Made Easy (SME) maken de beschikbaarheid bekend van een gezamenlijk ontwikkelde oplossing voor bedrijfsbrede bestandsuitwisseling en -synchronisatie die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR). Deze oplossing voorkomt het gebruik van externe clouddiensten voor de uitwisseling van bestanden. Persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsinformatie komen daarmee niet buiten de controle van organisaties te vallen.

Qualys wil GDPR-compliance stroomlijnen

Qualys introduceert nieuwe functionaliteit in zijn SAQ-cloudapp (Security Assessment Questionnaire). Hiermee krijgen klanten beter inzicht in de data in hun eigen netwerk en supply chain, wat nodig is voor naleving van de GDPR. Nieuwe GDPR-specifieke SAQ-templates en een speciaal daarvoor ontwikkeld dashboard stellen klanten in staat de kosten en moeite van risicoassessments te verminderen. Zo kunnen ze bepalen in hoeverre ze procedureel klaar zijn voor de GDPR – niet alleen voor hun eigen bedrijf, maar ook voor dat van vendoren in hun supply chain.

Met Discovery- en Classificatie-tools worden ook oude IT-omgevingen compliant

GDPR is hier. Als het goed is, bent u nu helemaal klaar met de implementatie van gegevensbescherming en het verbeteren van de systeembeveiliging om te voldoen aan de strenge eisen binnen deze wetgeving. Maar hoe zit het met oude legacy-omgevingen? Zijn ook die inmiddels compliant? Met tools voor het ontdekken en classificeren van data is ook dit te realiseren. Zeker als hierbij ook nog eens deskundige ondersteuning wordt ingeschakeld.

SAP SuccessFactors helpt HR-managers te voldoen aan AVG

SAP breidt SAP SuccessFactors HCM Suite uit met geavanceerde functies voor gegevens- en privacybescherming. Deze maken het eenvoudiger voor hr-managers om te voldoen aan privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

GDPR gaat niet alleen over gegevensbeveiliging

De datum 25 mei 2018 zal (hopelijk) bij bijna elke ondernemer en bij alle IT-professionals rood omcirkeld in de kalender staan. In publicaties als deze is al heel veel geschreven over de GDPR of de AVG. Aangezien de afkortingen staan voor General Data Protection Regulation en Algemene Verordening Gegevensbescherming, ligt de nadruk op het beschermen van (persoons)gegevens. Niet ten onrechte. Maar wel ten onrechte is, dat er nauwelijks aandacht is voor netwerkbeveiliging in dit verband.

‘Ik word elke week tien keer gebeld door recruiters’

De opkomst van de functionaris gegevensbescherming

De deadline voor de AVG nadert. De nieuwe Europese privacywet leidt tot een enorme vraag naar functionarissen voor de gegevensbescherming. Zij vervullen immers een sleutelrol in de naleving van de AVG. Hoe kijkt data protection officer Marc French van Mimecast tegen de FG-functie aan? En wat is volgens hem de impact van de AVG op de organisatie?

GDPR blog – Het register van verwerkingen…

Op 25 mei is de nieuwe privacy wetgeving, de General Data Protection Regulation, van toepassing in alle Europese landen. Conform artikel 30 EU-AVG zijn organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht een register van verwerkingen aan te houden.

Naar verwachting zal dit register bij onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens één van de eerste zaken zijn die een toezichthouder zal willen inzien.

Een datacenter (bron: FreeImages.com/Erik Araujo)

Factsheet: Wat is de impact van de GDPR op de digitale sector?

Met een digitale economie die steeds meer data gedreven wordt, staan privacy en databescherming wereldwijd hoog op de agenda. Vanaf 25 mei is de GDPR van kracht en dat betekent dat alle bedrijven de nodige maatregelen moeten treffen. In de factsheet ‘GDPR in the Digital Industry’ zetten de Dutch Data Center Association (DDA) en juridisch adviesbureau ICTRecht uiteen wat deze nieuwe wet betekent voor de digitale sector.

GDPR en de informatielevenscyclus

Laurence Pitt, security strategist EMEA bij Juniper Networks

Met dit artikel wil ik graag het idee uit de wereld helpen dat de GDPR (General Data Protection Regulation) een loden last voor bedrijven zal zijn. Daarnaast wil ik voorkomen dat mensen de fout maken om te denken dat het voorkomen van boetes de enige reden voor bedrijven is om aan de eisen van deze richtlijn te voldoen. Maar voordat ik een poging waag, wijd ik eerst even uit naar een van mijn andere passies, auto’s. Puur om mijn standpunt te verduidelijken.

Security (bron foto: Pixabay / Tumisu)

Mimecast helpt klanten aan AVG te voldoen

Mimecast, leverancier voor oplossingen voor e-mailsecurity en archivering, gaat zijn klanten helpen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe heeft Marc French zich aangesloten bij het managementteam. In zijn rol als chief trust officer en data protection officer wordt hij de drijvende kracht achter de AVG-inspanningen van het bedrijf.

‘ICT zorgt voor mensen’ hoofdthema van Zorg & ICT 2018

De inzet van ICT in de zorg is niet alleen nodig, het is fundamenteel. Veel zorgprofessionals worden dagelijks ondersteund door ICT in hun zorg voor patiënten en cliënten. Maar hoe draagt ICT precies bij aan een succesvolle zorgorganisatie? Welke uitdagingen komen er kijken bij zorgtransformatie en hoe zetten zorgprofessionals concrete stappen? Als hét startpunt voor digitaal gedreven zorg geeft Zorg & ICT 2018 antwoord op deze en andere vragen. Van 17 tot en met 19 april 2018 staat hal 1 van Jaarbeurs Utrecht in het teken van innovatie in de zorg onder het thema ‘ICT zorgt voor mensen’. Bezoekers kunnen zich nu gratis registreren voor dit event.