Tag Archives: congres

Bijeenbrengen OT en IT is lastig, maar essentieel voor cybersecurity

Confidentialiteit van informatie in computersystemen; de integriteit van data; de beschikbaarheid van geautomatiseerde systemen: het zijn de drie pijlers waarmee we maatregelen tegen cybercriminaliteit binnen ondernemingen willen waarborgen. En dan maakt het niet uit of het gaat om voorzieningen in de IT-sfeer, dan wel in het OT-domein. Toch is de focus vanuit die verschillende omgevingen totaal verschillend. IT-specialisten leggen de nadruk op de confidentialiteit van data; OT-medewerkers vinden beschikbaarheid van systemen veel belangrijker. Het is slechts één voorbeeld van de kloof die tussen beide groeperingen helaas bestaat. IT’ers en OT’ers vertrouwen elkaar niet. In hun voordracht tijdens het Heliview congres Industrial Cyber Security zullen Ad Krikke en Alex van Delft gezamenlijk vanuit hun verschillende functies in de uiteenlopende disciplines bij Koninklijke DSM de uitdagingen rond cyberbeveiliging voor het voetlicht brengen. Het bijeenbrengen van de werelden van IT en OT op basis van vertrouwen is een traject met obstakels maar essentieel voor succes.

Welke verandering vond er plaats tijdens de ENSIA audit van de Gemeente Stadskanaal?

Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van de overheid. Als de overheid de beveiliging hiervan niet voldoende kan waarborgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding. Uw ICT-infrastructuur bestaat uit een veelheid aan componenten. De manier waarop u de configuratie-parameters van deze individuele componenten instelt, bepaalt voor een groot deel het niveau van informatiebeveiliging.

Hoe brengen andere overheidsorganisaties informatieveiligheid in de praktijk?

Op 15 maart aanstaande organiseert CKC Seminars het congres Informatieveiligheid in de Overheid. Een congres specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Deze dag zit bomvol praktijkcases van gemeenten en andere overheidsorganisaties: hoe brengen zij informatieveiligheid in de praktijk? Wat zijn de uitdagingen en hoe zijn deze opgelost? Welke tips hebben zij voor andere overheidsorganisaties?

Lessons learned bij het vertalen van de BIG en de Privacy Baseline naar de praktijk

Er is een uitgebreide set van normenkaders beschikbaar die u kunt gebruiken om uw organisatie informatieveilig te maken. Het vertalen van deze normenkaders naar de alledaagse praktijk – de processen, systemen en mensen – blijkt echter vaak geen sinecure.

Informatieveiligheid in de Overheid: bent u klaar voor de toekomst?

Op 15 maart organiseert CKC Seminars het congres Informatieveiligheid in de Overheid in het Spant te Bussum. Dit jaar gaan we in op de vraag hoe we informatieveiligheid toekomstbestendig maken. Welke stappen moeten nu eerst genomen worden? Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen regels en ruimte? Bent u klaar voor de AVG? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Op naar een bewuste en veilige overheid!

Congres Informatieveiligheid in de Overheid op 15 maart

Op 15 maart aanstaande organiseert CKC Seminars de tweede editie van het congres Informatieveiligheid in de Overheid. Dit jaar gaan we in op de vraag hoe we informatieveiligheid toekomstbestendig maken. Welke stappen moeten nu eerst genomen worden? Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen regels en ruimte? Bent u klaar voor de AVG? Zijn uw medewerkers doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid? Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Op naar een bewuste en veilige overheid!

De Verenigde Staten (bron: FreeImages.com/Thomas Ricks)

Amerikaanse congres onderzoekt rol van NSA bij backdoor in Juniper’s ScreenOS software

Het Amerikaanse congres gaat onderzoeken of de National Security Agency (NSA) een rol heeft gespeeld bij de backdoor die is aangetroffen in de ScreenOS-software. Dit besturingssysteem wordt gebruikt om de netwerkapparatuur van Juniper Networks.

De toekomst van de digitale identiteit

In de EU en in Nederland bestaan diverse initiatieven om identificatie en authenticatie van personen (burgers, consumenten) en bedrijven in te richten. Het identity-landschap zal daardoor de komende maanden ingrijpend gaan veranderen.

Digitaal zakendoen en elektronische identiteit: een nationale ambitie

Op 10 en 11 juni vindt er in het Postilion Hotel in Bunnik een groot congres plaats waarin de meeste spelers in het domein van elektronische dienstverlening aanwezig zullen zijn. Aanbieders van diensten, leveranciers van middelen en vertegenwoordigers van de overheid zullen op informele wijze twee informatieve dagen met elkaar doorbrengen. Het congres ‘Digitaal Zakendoen en eID’ beoogt met 700 bezoekers dan ook een moment in de ontwikkeling van de Nederlandse eID-industrie te markeren, waarbij we niet alleen kijken naar waar de toekomst ons zal brengen, maar vooral ook waar we op dit moment al goed in zijn.