Tag Archives: briefgeheim

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken

Sms en e-mail wordt onderdeel van het briefgeheim

De Tweede Kamer stemt unaniem in met een voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om e-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie over het briefgeheim te laten vallen. Hiervoor wordt artikel 13 uit de Grondwet aangepast.

Ook e-mail valt voortaan onder het briefgeheim

Alle vormen van communicatie zijn voortaan grondwettelijk beschermd, inclusief elektronische communicatie. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt in artikel 13 van de grondwet vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.