Tag Archives: aftappen

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Aftapwet goedgekeurd door Eerste Kamer

Nederlandse inlichtingendiensten krijgen definitief ruimere bevoegdheden. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ondanks kritiek ingediend bij Tweede Kamer

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit ondanks kritiek van de Raad van State, die stelt dat het toezicht op de diensten in het huidige voorstel tekortschiet.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

MIVD: ‘Nederland is dagelijks doelwit van cyberspionage’

Nederlandse doelen zijn dagelijks doelwit van digitale spionage. De ministeries van Buitenlands Zaken en Defensie, internationale bedrijven en toeleveranciers van Defensie in het bijzonder zijn geliefde doelwitten van buitenlandse cyberspionnen.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken

Minister Plasterk moet geheimhouden van aftapstatistieken AIVD beter motiveren

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet beter motiveren waarom aftapstatistieken van de inlichtingendienst AIVD niet openbaar gemaakt kunnen worden. Deze gegevens worden sinds 2014 niet meer naar buiten gebracht, iets wat de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) juist wel wil.

FBI erkent zero-day kwetsbaarheden te gebruiken

De Amerikaanse FBI geeft toe zero-day kwetsbaarheden te gebruiken om mensen online te kunnen bespioneren. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse overheidsinstantie toegeeft hiervan gebruik te maken.

Privacy

CDA-fractievoorzitter Buma wil bevoegdheden inlichtingendiensten uitbreiden

Inlichtingendiensten moeten meer bevoegdheden krijgen. Zo zouden de diensten onder andere meer mogelijkheden moeten krijgen om internetverbindingen af te tappen. Dit vindt Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA.

Privacy

Kwart van de Nederlanders houdt rekening met afgeluisterd worden

Een kwart van alle Nederlanders houdt er rekening mee tijden het bellen afgeluisterd te kunnen worden. Eén op de vijf wordt zich door dit idee wel eens belemmerd vrijuit te praten.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

Minister Kamp van Economische Zaken deelt de zorgen rond de negatieve gevolgen van de voorgestelde Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Kamp noemt een goede balans tussen veiligheid en economische belangen van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

PvdA kritisch over voorstel voor ongericht aftappen

De PvdA uit kritiek op het voorstel voor de uitbreiding van de aftapbevoegdheid van Nederlandse inlichtingendiensten. De partij wil dat aftappen altijd vooraf wordt getoetst door een onafhankelijk rechter.

Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT zet grote vraagtekens over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor het ingrijpende wetsvoorstel.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Tele2: ‘Uitbreiding aftapbevoegdheden van inlichtingendiensten is onuitvoerbaar’

Het wetsvoorstel voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die de aftapbevoegdheden van inlichtingendiensten fors uitbreidt, is in de praktijk onuitvoerbaar. Dit stelt Tele2. Daarnaast waarschuwt de telecom- en internetaanbieder dat Nederland door de nieuwe wet niet langer een aantrekkelijk digitale vestigingsplaats zal zijn voor het bedrijfsleven.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

KPN kan niet bewijzen dat de BND Nederlandse gesprekken heeft afgetapt

Het onderzoek van KPN naar het afluisteren van verbindingen door de Duitse inlichtingendienst BND in opdracht van de Amerikaanse NSA geeft weinig duidelijkheid. KPN stelt niet te kunnen achterhalen of verbindingen zijn afgeluisterd en of dit Nederlandse telefoongesprekken betrof.

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

FBI wil dat overheden en techbedrijven helpen terroristen af te tappen

De FBI roept overheden en techbedrijven op te helpen bij het aftappen van versleutelde encryptie van terroristen. Dit zou op dit moment vaak niet mogelijk zijn, waardoor de FBI bijvoorbeeld niet op de hoogte is van de plannen van de terroristische groepering IS.

Privacy

College voor de Rechten van de Mens: Overheid moet meer aandacht besteden aan privacy’

Het College voor de Rechten van de Mens roept het kabinet op om zich altijd actief in te zetten voor mensenrechten. Het kabinet zou meer aandacht moeten hebben voor privacy. Zo zouden telefoon- en internettaps vooraf moeten worden goedgekeurd door een rechter. Ook de toezicht op Nederlandse inlichtingendiensten kan beter.

Privacy

VVD en PvdA steunen plan voor ongericht aftappen in Tweede Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van minister Plasterk om inlichtingendiensten als de AIVD en MIVD de bevoegdheid te geven ongericht internet af te tappen. Dit ondanks eerder protest van privacywaakhonden.