Werkgroep voor juridische informatica voor veilige e-mail en chatapplicaties gestart

NEN 7503

Begin april heeft de werkgroep ‘NTA 7530: Juridische informatica - Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties’ een start gemaakt met een nieuwe norm binnen het juridische veld en de ketenpartners.

E-mailuitwisseling is een belangrijk middel om gevoelige informatie te delen. Veiligheids- en betrouwbaarheidsvereisten worden echter niet altijd in overweging genomen. Op dit moment wordt voor veilig ad hoc verkeer van berichten en bijlagen nog veel gebruik gemaakt van de fax.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan deze eisen. Er bestaat ook nog geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél in lijn met de AVG kan worden gebruikt. NTA 7530 zal deze duidelijkheid bieden.

Fax uitfaseren
NEN is benaderd vanuit de Rechtspraak omdat zij het gebruik van de fax eind 2021 willen uitfaseren. Voor de blijvende behoefte aan veilig ad hoc verkeer van berichten en bijlagen wil de Rechtspraak daarom graag gebruik maken van een norm voor veilig mailen. Daarvoor is noodzakelijk dat veilig mailen dezelfde – juridische – zekerheid biedt als faxverkeer, zoals:

  • zekerheid over de verzender en ontvanger;

  • zekerheid over verzending en ontvangst van berichten en bijlagen;

  • zekerheid over het moment van ontvangst van bericht en bijlagen;
  • zekerheid dat hetgeen ontvangen is gelijk is aan wat verzonden is;
  • zekerheid over vertrouwelijkheid.

Vertegenwoordiging
De werkgroep heeft belangrijke documentatie dat als uitgangspunt voor de NTA 7530 kan dienen, geselecteerd. Er zijn afspraken gemaakt voor de eerste opzet van deze norm. Het is belangrijk een zo divers mogelijke stakeholdergroep bij de werkgroep aan te laten sluiten. Vanuit de werkgroep werd daarom nadrukkelijk de wens uitgesproken dat ook ‘gebruikers’ van veilig mailen in het juridisch domein en publieke sector deelnemen in de totstandkoming van de norm.

Ketenpartners binnen het juridisch domein en alle geïnteresseerden uit het veld die mee willen denken over deze NTA zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep en kunnen dit kenbaar maken via zw@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Laura Wolters en Janwillem van de Berg, Consultants NEN, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Lees ook
Proofpoint: FluBot-malware verspreidt zich snel door Europa

Proofpoint: FluBot-malware verspreidt zich snel door Europa

Na een korte pauze begin maart 2021, die wordt toegeschreven aan arrestaties door de Spaanse autoriteiten, is de FluBot-malware weer terug van weggeweest. De malware verspreidt zich nu in rap tempo door verschillende Europese landen via sms-berichten.

Mimecast: Helft Nederlandse organisaties getroffen door gijzelsoftware

Mimecast: Helft Nederlandse organisaties getroffen door gijzelsoftware

De politie registreerde in het eerste kwartaal van 2021 meer dan 3800 gevallen van cybercrime, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Maar het werkelijke aantal incidenten ligt nog een stuk hoger, blijkt uit een onderzoek onder IT- en securityprofessionals in opdracht van cyberbeveiliger Mimecast . Zo was ruim de helft (53%)...

Kaspersky vindt zero-day exploit in Desktop Window Manager

Kaspersky vindt zero-day exploit in Desktop Window Manager

Onderzoekers van Kaspersky hebben begin 2021 nog een zero-day exploit ontdekt, na verdere analyse van de reeds gerapporteerde CVE-2021-1732-exploit die door de BITTER APT-groep werd gebruikt. De experts zijn momenteel niet in staat om deze exploit te koppelen aan een bekende dreigingsactor.