Voormalig klantadviseur VGZ blijkt persoonsgegevens klanten te hebben gestolen

data-freeimages-malkowitch

Een oud-medewerker van VGZ blijkt via valse declaraties bijna drie ton van de zorgverzekeraar te hebben weggesluisd naar eigen bankrekeningen. De voormalig klantadviseur heeft daarnaast gegevens van bijna tweehonderd klanten van VGZ gestolen en geprobeerd hiermee valse declaraties in te dienen.

Dit blijkt uit een kort geding dat dinsdagmiddag diende in de rechtbank Rotterdam, meldt het FD. De oud-medewerker heeft in de periode 2014 tot en met 2016 de rekeningnummers van enkele tientallen verzekerden van VGZ veranderd in zijn eigen rekeningnummers. Vervolgens diende hij valse declaraties in op naam van slachtoffers. In totaal heeft de man hierdoor € 278.044,79 naar eigen bankrekeningen weten door te sluizen.

Diefstal van persoonsgegevens

De fraude is ontdekt nadat opvallend veel verzekerden hetzelfde bankrekeningnummer bleken te gebruiken. De medewerker is inmiddels niet meer werkzaam bij VGZ. Naast fraude blijkt de man zich ook schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van persoonsgegevens. Op een computer van de verdachten werden burgersservicenummers (BSN’s) en bankrekeningnummers van bijna tweehonderd klanten van VGZ ontdekt. VGZ heeft het datalek gemeld bij zowel de De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit als de Autoriteit Persoonsgegevens.

VGZ heeft deze gegevens teruggevorderd en daarnaast aangifte van de diefstal gedaan bij de politie. De oud-medewerker diende recentelijk echter opnieuw een valse declaratie in bij VGZ, waarbij van VGZ gestolen persoonsgegevens zijn gebruikt. VGZ concludeert dan ook dat de oud-medewerker nog steeds toegang heeft tot de gestolen klantgegevens. In het kort geding dat dinsdagmiddag diende eiste VGZ dat de oud-medewerker de klantgegevens vernietigt. Daarnaast vroeg de verzekeraar de rechter de oud-medewerker een dwangsom van 100.000 euro per dag op te leggen indien blijkt dat hij de gegevens opnieuw misbruikt.

‘Geëiste dwangsom is buitenproportioneel hoog’

De oud-medewerker was niet bij te zitting aanwezig, maar ontkent met de recente declaratie fraude te hebben willen plegen. Op het factuur zou per ongeluk het rekeningnummer van een vriend terecht zijn gekomen. Daarnaast stelt de man de dataset inmiddels te hebben vernietigd. De advocaat van de oud-medewerker noemde de geëiste dwangsom buitenproportioneel hoog. De rechter doet 22 december uitspraak in het kort geding.

Lees ook
Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Ondanks alle ophef over vele dataschandalen meent 57 procent van de Nederlandse internetgebruikers dat volledige privacy in het huidige digitale tijdperk onmogelijk is. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Kaspersky Lab. Wat verder opvalt, is dat 32 procent van de consumenten geld accepteert in ruil voor toegang van volstrekt onbekenden...

Kwart organisaties die de publieke cloud gebruiken heeft te maken gehad met datadiefstal

Een kwart van de organisaties die gebruikmaken van de publieke cloud heeft te maken gehad met datadiefstal. Dit is een van de opvallende uitkomsten van het nieuwe McAfee-rapport ‘Navigating a Cloudy Sky: Practical Guidance and the State of Cloud Security’ dat tijdens RSA Conference USA is gepresenteerd. Het rapport geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond cloud gebruik, de belangrijkste zorgen rond private en publieke clouddiensten, de security-implicaties van de cloud en de toename van ‘shadow IT’. Gebrek aan inzicht is een van de grootste uitdagingen bij een transitie naar de cloud....

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor internet- en telecomproviders wordt aangepast. De bewaarplicht gaat alleen betrekking hebben op gebruikersgegevens, waaruit blijkt wie op welk moment van welk IP-adres gebruik heeft gemaakt. Verkeers- en locatiegegevens worden niet bewaard. Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het...