Unisys: Nederlanders maken zich het minste zorgen ter wereld, hoewel zorgen om cybersecurity toenemen

Uit de Unisys Security Index 2018, een toonaangevende veiligheidsbarometer die meer dan 1.000 Nederlandse burgers ondervroeg, blijkt dat Nederlanders zich het minst zorgen maken om hun veiligheid, vergeleken met andere burgers wereldwijd.

Voor de Unisys Security Index 2018 werden meer dan 13.000 consumenten in 13 landen ondervraagd om hun houding ten aanzien van een breed scala van beveiligingsgerelateerde kwesties te meten. De index is een berekende score van nul tot 300 op basis van bezorgdheid over acht specifieke problemen binnen de categorieën nationale, financiële, internet- en persoonlijke beveiliging.

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgen om veiligheid In Nederland 37 procent lager dan het wereldwijde gemiddelde liggen en zelfs 53 procent lager dan het land met het hoogste zorgniveau, de Filipijnen. Daar komt nog bij dat er een dalende trend zichtbaar is: vergeleken met 2017, maken we ons 13 procent minder zorgen over onze veiligheid.

“De resultaten van de Unisys Security Index passen goed in de trend van afnemende criminaliteit en toegenomen welvaart in Nederland,” zegt Jeroen Zonnenberg, Principal Consultant Security van Unisys. “Ten opzichte van vorige jaren zien we nu duidelijk een relatie tussen economische voorspoed en een positieve invloed op de veiligheidsbeleving van Nderlanders. Het lijkt er bovendien op dat de inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om de digitale infrastructuur veiliger te maken, zich nu uitbetalen.”

Computercriminaliteit houdt zich niet aan landsgrenzen

Ondanks het feit dat de Nederlandse burger zich het veiligst van alle onderzochte nationaliteiten voelt, geeft een hoog percentage van de Nederlanders aan zich erg of extreem zorgen te maken over het risico gehackt te worden en het risico op identiteitsdiefstal (beiden 41 procent).

unisys

“Computerfraude en digitale criminaliteit houden zich niet aan landsgrenzen,” stelt Zonnenberg. “Met alle recente media-aandacht voor bijvoorbeeld Russische en Chinese hackers is het logisch dat we ons ook in het relatief (fysiek) veilige Nederland zorgen maken over onze digitale veiligheid, aangezien we dit voor een deel niet zelf in de hand hebben. Maar vergelijk dit met het gevoel van persoonlijke veiligheid, dat we wel zelf voor een groot deel in de hand hebben, en dan zie je dat slechts 20 procent van de Nederlanders hier ernstige zorgen over heeft.”

Verdeeldheid over de Sleepwet

Nederlanders zijn, net als vorig jaar, verdeeld in hun mening over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in de volksmond ook wel bekend als de Sleepwet. Deze wet bepaalt wat onze veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD, mogen doen. 34 procent van de Nederlandse respondenten vindt dat hun privacy voldoende beschermd is door deze wet, terwijl 32 procent vindt dat hun privacy onvoldoende beschermd is. Op de vraag of er voldoende overheidstoezicht is op de uitvoering van de wet, geeft 29 procent bevestigend antwoord en zegt 31 procent dat er onvoldoende toezicht is.

“We zijn er nog niet over uit of onze privacy voldoende beveiligd is en of er voldoende supervisie is op de uitvoering van de wet,” zegt Zonnenberg. “Hier ligt nog een taak voor de overheid, op het gebied van voorlichting. En dat geldt niet alleen voor de overheid: slechts 40 procent van de Nederlanders denkt dat gezondheidszorginstellingen hun persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaren. Dus ook al doen we het goed, het moet nog beter.”

Wereldwijde resultaten

Wereldwijd is het algehele zorgniveau onveranderd hoog gebleven, vergeleken met vorig jaar (173 punten), het hoogste niveau in de elf jaar dat het onderzoek wordt uitgevoerd en een stijging van 32 procent vergeleken met tien jaar geleden. In tien van de dertien onderzochte landen maken burgers zich ernstig zorgen over hun algehele veiligheid met een index-score van 150 of hoger. Hierbij valt op dat jonge mensen (18 tot 24 jaar oud) zich meer zorgen maken dan oudere mensen (55 tot 65 jaar oud). Het gaat om een verschil van maar liefst 23 punten.

“Dit zou te maken kunnen hebben met de hogere mate van connectiviteit en gebruik van social media en internet door jongeren,” denkt Zonnenberg. “Het lijkt erop dat voor jongeren de gevolgen van gebeurtenissen in de digitale wereld zwaarder wegen in hun algemene beleving van veiligheid.”

Ook mensen met een lager inkomen maken zich over het algemeen meer zorgen dan mensen met een hoger inkomen (22 punten). Tot slot zien we ook dat vrouwen zich over het algemeen meer zorgen maken dan mannen (11 punten). Wereldwijd maken mensen zich meer zorgen over identiteitsdiefstal of diefstal van financiële informatie, dan over zaken als oorlog, terrorisme of natuurrampen.

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...