‘Stel invoering van sleepwet uit tot na een eventueel referendum’

spyware-2319403_960_720-pixabay-macedo-media

Een reeks maatschappelijke organisaties en bedrijven vraagt premier Rutte en het kabinet de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 pas in te voeren na het eventuele referendum over deze wet. Dit eventuele referendum staat op 21 maart 2018 gepland.

Deze oproep doen BIT, Bits of Freedom, Free Press Unlimited, ISOC Nederland, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, Speakup, Voys en Waag Society in een brief gericht aan premier Rutte. Onlangs werd duidelijk dat ruim 400.000 handtekeningen zijn verzameld voor een verzoek tot een raadgevend referendum over de Wiv, die ook wel de sleepwet wordt genoemd. De sleepwet is echter al deels van kracht en wordt rondt 1 januari 2018 volledig ingevoerd. Een eventueel referendum staat echter pas op 21 maart 2018 op de planning.

Wet opschorten

Normaliter wordt bij het uitroepen van een raadgevend referendum de werking van de wet waarover gestemd wordt opgeschort. Bij de sleepwet wordt echter gebruik gemaakt van een uitzondering die de Wet raadgevend referendum biedt om van deze opschorting af te zien. De organisaties vragen premier Rutte en het kabinet in de brief de invoering van de sleepwet echter toch uit te stellen.

De organisaties wijzen op de maatschappelijke weerstand die is ontstaan tegen de Wiv 2017. Het feit dat de drempel van 300.000 handtekeningen voor het referendum is gehaald, geeft volgens de betrokken partijen aan dat de politieke besluitvorming de zorgen van de burger onvoldoende heeft meegenomen.

Mening van burger negeren

“De uitslag is een advies over de sleepwet aan u en uw kabinet. De komende maanden zal de samenleving zich een mening vormen over deze wet en een stem uitbrengen. Met inwerkingtreding vóór de stemming laat u zien dat u niet alleen niet op dit advies zit te wachten, maar de mening van de burger ook al bij voorbaat negeert. Voor de geloofwaardigheid van ons democratische bestel is het van groot belang dat de wet waarover het referendum gaat niet in werking treedt voordat de stem van de burger tijdens het referendum wordt meegenomen bij de besluitvorming”, schrijven de partijen in de brief.