‘Politie komt ICT-kennis tekort voor adequate aanpak cybercrime’

De Nederlandse politie beschikt over onvoldoende kennis en kunde om cybercrime goed te kunnen bestrijden en digitale middelen goed te kunnen inzetten bij de opsporing van cybercriminelen. Dit stelt Wouter Stol, lector cybersafety bij zowel NHL Hogeschool als de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit.

Stol doet zijn uitspraak in het Friesch Dagblad. Stol wijst op de groeiende hoeveelheid cybercriminaliteit in Nederland, wat onder andere in enquêtes onder slachtoffers naar voren komt. Veel criminelen die zich voorheen schuldig maakte aan klassieke misdaden zoals inbraken zijn nu overgestapt op digitale misdaden. Daarnaast worden volgens Stol klassieke misdrijven steeds vaker in een digitaal jasje gehesen. Ook worden digitale misdaden niet alleen gepleegd door cybercriminelen, maar ook door gewone burgers die bijvoorbeeld wraakporno verspreiden.

Tekort aan kennis en kunde

De Nederlandse politie beschikt volgens Stol over specialisten die veel digitale kennis en kunde hebben. Over de breedte schiet de politie op dit vlak echter tekort. Dit heeft meerdere gevolgen. Zo kan cybercriminaliteit door het tekort aan kennis en kunde niet effect worden bestreden en worden kansen die digitalisering voor opsporing biedt niet volledig benut.

Stol pleit daarom voor nieuwe selectiecriteria voor de Nederlandse politie, waarbij digitale bekwaamheid veel aandacht moet krijgen. Hierdoor moet de politie meer digitale kennis en kunde aantrekken, en beter in staat worden cybercriminaliteit te bestrijden.

Lees ook
Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Nieuwe kansen voor cybercriminelen

Fortinet heeft een nieuwe editie van zijn kwartaalpublicatie Global Threat Landscape Report gepubliceerd. Hieruit blijkt dat cybercriminelen hun aanvalstechnieken voortdurend aanscherpen. Of het nu gaat om misbruik van de uiterst gebrekkige beveiliging van IoT-apparaten of het omvormen van open source-tools tot nieuwe cyberbedreigingen. Het aantal...

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Office-documenten steeds vaker ingezet voor verspreiding van malware

Het aantal malwareaanvallen is fors gestegen. Cybercriminelen maken steeds vaker gebruik van Microsoft Office-documenten om kwaadaardige payloads te verspreiden. Hierdoor waarschuwt WatchGuard Technologies in zijn Internet Security Report over het vierde kwartaal van 2017. De beveiligingsspecialist baseert zich op analyse van data verzameld door Firebox...

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

CVE-2017-0199 is meest misbruikte kwetsbaarheid van 2017

De meest misbruikte kwetsbaarheid in 2017 was CVE-2017-0199. Dit beveiligingsprobleem in meerdere Microsoft Office producten en stelt aanvallers in staat een Visual Basic script met Powershell commando's te downloaden en uit te voeren. De kwetsbaarheid werd onder andere veel gebruikt voor phishing aanvallen. Dit blijkt uit onderzoek van Recorded Futures....