Ondernemers overwegend tevreden met aanpassingen privacywet

pixabay-internet-1971623_960_720

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet. De twee ondernemersorganisaties hadden in de aanloop naar de stemming door de Tweede Kamer over deze zogenoemde Uitvoeringswet AVG (UAVG) op deze wijzigingen aangedrongen. De UAVG is de uitwerking van de Europese privacywet AVG die op 25 mei ingaat.

In de UAVG zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft de Kamer via een amendement de top van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgebreid van twee naar drie personen. Nu bestaat dat college uit een oud-rechter en een oud-officier van justitie. "Het is goed dat dit college wordt aangevuld met iemand met ruime ervaring in de bedrijfspraktijk, bijvoorbeeld uit een relevante onderneming of zorginstelling", aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. De organisaties stellen dat het derde collegelid gedegen kennis moet hebben van innovatie. "De AP gaat immers over data, dé brandstof van nieuwe bedrijvigheid, vernieuwing, welvaart en welzijn."

Aandacht voor het mkb

Ook heeft de Kamer met een amendement geborgd dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toezicht rekening moet houden met de specifieke behoeften van het mkb en bijkomende administratieve lasten. "Dit is van belang omdat veel normen in de AVG onduidelijk en open zijn, en bovendien de wetgeving complex en uitvoerig is", aldus de ondernemersorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW vragen de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker om in het kader van de uitvoeringslasten de registerplicht voor het midden- en kleinbedrijf in Brussel aan de kaak te stellen.

Via een motie heeft de Kamer gepleit voor ‘hulpvaardig toezicht’. De Kamer wijst erop dat de normen uit de wet vaag zijn en bedrijven nog worstelen met de implementatie van de AVG. Bedrijven die nog niet aan de regels voldoen zouden dan ook niet moeten worden beboet, maar juist vanuit de AP hulp moeten krijgen. Een aantal zorgen vanuit de Kamer bleef bij de behandeling nog onopgelost.

Frauderegister en alcoholtest

Minister Dekker nam een breed gesteunde motie van de VVD over, waarmee hij toezegt deze binnen een half jaar te inventariseren en met oplossingen te komen. "Het is belangrijk dat MKB-Nederland en VNO-NCW nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de issues die nog zijn blijven liggen", aldus de ondernemersorganisaties. Het gaat onder meer om het wettelijk mogelijk maken van cross-sectorale uitwisseling van fraudegegevens via zwarte lijsten. Ook gaat de minister kijken naar het wegnemen van de knel waarin werkgevers zich bevinden tussen bijvoorbeeld de re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van relevante informatie van werknemers.

Een ander issue betreft het wettelijk mogelijk maken van testen op alcohol- drugs-, en versuffend medicijngebruik in situaties waar dat nodig is. Tot slot wil Dekker onderzoeken hoe uitvoeringslasten voor met name mkb-ondernemers verlaagd kunnen worden, onder meer via aanpassen van de registerplicht.

Lees ook
Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Ondanks alle ophef over vele dataschandalen meent 57 procent van de Nederlandse internetgebruikers dat volledige privacy in het huidige digitale tijdperk onmogelijk is. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Kaspersky Lab. Wat verder opvalt, is dat 32 procent van de consumenten geld accepteert in ruil voor toegang van volstrekt onbekenden...

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor internet- en telecomproviders wordt aangepast. De bewaarplicht gaat alleen betrekking hebben op gebruikersgegevens, waaruit blijkt wie op welk moment van welk IP-adres gebruik heeft gemaakt. Verkeers- en locatiegegevens worden niet bewaard. Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het...

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook gaat de toegang van ontwikkelaars tot informatie van gebruikers verder beperken. Ontwikkelaars krijgen niet alleen standaard toegang tot minder data, maar verliezen deze toegang ook indien mensen hun app langer dan drie maanden niet gebruiken. Wie toegang wil krijgen tot meer gedetailleerde informatie, heeft hiervoor toestemming van Facebook...