Nieuw consortium om vitale infrastructuur in Nederland te beveiligen

Zes Nederlandse bedrijven lanceren het consortium CyberSecurityKeten.NL. Dit initiatief stelt de vitale infrastructuur in Nederland in staat zich beter tegen cyberaanvallen te beschermen. CyberSecurityKeten.NL brengt specifieke Nederlandse kennis en technologie samen, die ICT-systemen van vitale bedrijven en organisaties in Nederland, zoals havens, sluizen, ziekenhuizen en de luchtverkeersbeveiliging, bescherming bieden met oog voor de nationale belangen.

Of het gaat om buitenlandse mogendheden of criminelen die het op vitale Nederlandse systemen hebben voorzien – de betrokken partijen noemen het van groot belang dat de vitale infrastructuur beter wordt beveiligd met kennis en technologie die de nationale belangen beschermt. Met de lancering van CyberSecurityKeten.NL bieden te partijen hier een volledig Nederlandse oplossing voor, waardoor de afhankelijkheid van buitenlandse technologie en kennis wordt teruggedrongen.

Achterdeurtjes dicht

De leden van het consortium zijn stuk voor stuk bedrijven met veel ervaring en een Nederlandse eigenaar. Het gaat hierbij om Legian, Intermax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudson Cybertec. De initiatiefnemers van CyberSecurityKeten.nl zijn in staat om IT-systemen en data met oog voor Nederlandse belangen te installeren, te beheren en te beveiligen. Technische achterdeurtjes in buitenlandse software kunnen worden gedicht, data kan in Nederlandse cloudsystemen worden opgeslagen onder Nederlandse jurisdictie en versleutelingssystemen kunnen ofwel van Nederlandse technologie worden voorzien, ofwel met Nederlandse kennis extra beveiliging krijgen. Ook kan het consortium achtergrondchecks doen van personeel dat vitale systemen en data beheert. Tijdens cyberaanvallen kunnen leden van het consortium overheid en organisaties bijstaan in de verdediging.

Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst is initiatiefnemer en heeft de bedrijven bij elkaar gebracht. “Aanvallen op belangrijke computernetwerken in ons land zijn aan de orde van de dag. Dit gebeurt zelfs door bevriende overheden en hun inlichtingendiensten. Maar ook criminele hackers proberen zich continu toegang te verschaffen tot Nederlandse systemen. Het is van groot belang dat wij de computers die onze vitale infrastructuur aansturen weten te beschermen tegen deze aanvallen, en wel door bedrijven die het Nederlandse belang te allen tijde voorop kunnen stellen. Er kan namelijk pas echt sprake zijn van nationale veiligheid als de hele keten betrouwbaar is. Daarom hebben we het neusje van de zalm van puur Nederlandse ICT-bedrijven, die bereid zijn vergaande commitments af te geven, bij elkaar gebracht in dit consortium”, aldus Cobelens.

Krachten bundelen en kennis samenbrengen

Marcel Paardekooper, CEO van Legian, namens het consortium: “We hebben in Nederland al veel gesproken over de noodzaak van een betere beveiliging van onze vitale systemen. Het is nu tijd voor de volgende fase, het is tijd om iets aan die veiligheid te dóen. Met dit consortium willen wij, samen met de overheid en vitale infrastructuurbedrijven en –organisaties, daadwerkelijk bouwen aan digitale veiligheid. Alle leden van het consortium werken al jaren voor overheden en overheidsgerelateerde bedrijven. Met CyberSecurityKeten.NL bundelen we de krachten, brengen kennis samen en kunnen de hele keten afdekken. Ons initiatief is een handreiking naar de overheid om gezamenlijk de plannen die al een tijdje op de plank liggen, om te zetten in daadwerkelijke beveiliging.”

CyberSecurityKeten.NL start als een joint venture van zes bedrijven, maar nodigt ook andere Nederlandse bedrijven uit zich aan te sluiten. Zij moeten dan aan deze voorwaarden voldoen:

Gegarandeerd in Nederlandse handen zijn en blijven. De garantie aan de overheid geven dat zij controle kan uitoefenen op de projecten die door leden van CyberSecurityKeten.nl worden uitgevoerd.

Cyber Readiness Index

Volgens de kernconclusies van de Cyber Readiness Index is Nederland goed op weg om de digitale veiligheid te versterken. Maar we zijn er nog niet. De Diginotar-affaire heeft laten zien dat de Nederlandse infrastructuur kwetsbaar is. En ook de Commissie-Elias toonde aan dat er zwakheden zijn in de nationale IT-systemen die tot onveiligheid leiden. Experts pleiten voor een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om cybersecurity goed in te richten.

Hoewel de overheid hierover via verschillende gremia met het bedrijfsleven in gesprek is, voegt CyberSecurityKeten.NL nu de daad bij het woord. Voor het wordt een consortium opgericht dat kan helpen om de beveiliging van de Nederlandse vitale infrastructuur te verbeteren en om hulp kan bieden ter voorkoming van, tijdens en na aanvallen.

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...