NEN stelt normontwerp NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ beschikbaar voor commentaar

zorg

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien. Het normontwerp NEN 7510:2017 wordt nu door de NEN beschikbaar gesteld voor commentaar.

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7510 uit 2011 en bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat de normatieve voorschriften voor het managementsysteem volgens ISO 27001. Deel 2 vormt de Nederlandse weergave van de Europese en mondiale normen ISO 27002 en ISO 27799. NEN 7510 is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de beveiliging van gezondheidsinformatie en voor zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. Daarnaast is de norm gericht op beveiligingsadviseurs, ‑consultants, -auditoren, -aanbieders en externe dienstverleners.

Betere aansluiting op internationale normen

De nieuwe versie sluit beter aan bij de indeling, structuur en teksten van de internationale normen. Zo zijn de, speciaal voor de zorg geschreven, aanvullende beheersmaatregelen uit ISO 27799 vertaald en integraal in de nieuwe NEN 7510 opgenomen. De nieuwe norm biedt daarmee een integraal Nederlandstalig kader voor informatiebeveiliging, toegespitst op de Nederlandse situatie. Ook is de vernieuwde High Level Structure nu geheel in de norm opgenomen, waardoor NEN 7510 compatibel is met andere managementsysteemnormen die de HLS volgen.

In mei 2016 is gestart met de revisie van NEN 7510. Onder begeleiding van NEN hebben 40 organisaties meegewerkt aan de revisie. Vanaf 14 maart 2017 kunt u het normontwerp bekijken, downloaden en/of van commentaar voorzien via: www.normontwerpen.nen.nl. U kunt uw commentaar tot 1 juli 2017 indienen. Daarna gaat de werkgroep revisie NEN 7510 verder aan het werk om het ontvangen commentaar te beoordelen en te verwerken. Naar verwachting is de definitieve norm dan oktober 2017 gereed.

Lees ook
Kaspersky werpt licht op het ransomware-ecosysteem

Kaspersky werpt licht op het ransomware-ecosysteem

Ransomware ligt op het puntje van ieders tong wanneer bedrijven cyberbedreigingen bespreken waarmee ze in 2021 waarschijnlijk te maken zullen krijgen. Aanvallers hebben hun merken opgebouwd en zijn brutaal in hun opmars als nooit tevoren. Het nieuws over organisaties die worden getroffen door ransomware staat consequent op de voorpagina's van kranten.

NTT Global Threat Intelligence Report: stijging van 300 procent in aanvallen van opportunistic targeting

NTT Global Threat Intelligence Report: stijging van 300 procent in aanvallen van opportunistic targeting

NTT Ltd., publiceert zijn 2021 Global Threat Intelligence Report (GTIR). In het rapport staat omschreven hoe hackers profiteren van de wereldwijde destabilisatie door hun pijlen te richten op essentiële sectoren en veelvoorkomende kwetsbaarheden die het resultaat zijn van de verschuiving naar remote access.

Operatie TunnelSnake: Kaspersky legt onbekende rootkit bloot

Operatie TunnelSnake: Kaspersky legt onbekende rootkit bloot

Het onderzoek naar de campagne begon toen Kaspersky een reeks waarschuwingen van ontving bij de detectie van een unieke rootkit binnen de beoogde netwerken. Deze rootkit, die de naam Moriya kreeg, was bijzonder ontwijkend dankzij twee kenmerken.