NCSC waarschuwt voor misbruik van memcached-servers voor DDoS-aanvallen

pixabay-hacker-1944688_960_720

Bij recente nationale en internationale Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen is misbruik gemaakt van publiek beschikbare memcached-systemen. Om misbruik te voorkomen adviseert het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deze systemen van het internet af te schermen.

Memcached is een systeem bedoeld om tijdelijk kleine hoeveelheden data uit andere bronnen op te slaan om websites sneller te maken. Het NCSC wijst erop dat het systeem niet is beveiligd met authentificatiemethoden aangezien het niet is ontwikkeld om publiek beschikbaar te zijn. Desondanks zijn er in Nederland ongeveer drieduizend memcached-systemen publiekelijk beschikbaar.

Amplification aanval

Het is mogelijk misbruik te maken van deze servers door met behulp van bepaalde commando's veel dataverkeer naar een doelwit te genereren. Het gaat hierbij om een amplification aanval, waarbij een aanvaller gespoofte verzoeken stuurt naar memcached-servers die afkomstig lijken te zijn van het slachtoffer. Doordat de antwoorden die de server geeft groter zijn dan de verzoeken die de aanvaller verstuurt, kan een aanvaller met relatief weinig bandbreedte al snel een grootschalige DDoS-aanval op het doelwit uitvoeren.

Een niet afgeschermd memcached-systeem kan de data die wordt verstuurd tot een factor 1.000 vergroten, waarmee het systeem aanvallers een zeer grote amplificatie-factor biedt. Dit is voor aanvallers een groot voordeel en maakt de servers dan ook interessant voor misbruik. Het NCSC verwacht dan ook dat aanvallers de systemen zullen blijven inzetten voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen.

Maatregelen nemen

Het centrum adviseert netwerkbeheerders daarom te controleren of er publieke memcached- of andere systemen in het netwerk aanwezig zijn dit kunnen worden misbruikt voor amplificatie-aanvallen. Indien dit het geval is adviseert het NCSC maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen, zoals het afschermen van de servers van internet. Bij de recente DDoS-aanvallen waarbij de servers zijn misbruikt is gebruik gemaakt van memcached-systemen die beschikbaar zijn op poort 11211.

In de factsheets Continuiteit van onlinediensten en Technische maatregelen voor de continuiteit van onlinediensten geeft het NCSC meer informatie over maatregelen die bedrijven kunnen nemen om zich voor te bereiden op DDoS-aanvallen.

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...