Inzicht in veiligheidsrisico’s ontbreekt bij merendeel productiebedrijven

nationale cybersecurity monitor

De koppeling tussen IT-systemen op kantoor en operationele technologie voor productie neemt steeds verder toe. Meer dan de helft van de productiebedrijven (51%) heeft IT- en OT-systemen gekoppeld of is daarmee bezig. Tegelijkertijd heeft slechts 17 procent van de tech-beslissers in productiebedrijven volledige inzage in de samenhang tussen beide systemen en de daarmee gepaard gaande veiligheid. Bovendien heeft niet meer dan 13 procent een actueel inzicht in alle zogeheten digitale assets en bedrijfsnetwerken. Dat blijkt uit de nationale cybersecurity monitor, waarvoor 220 bedrijven met minimaal 50 medewerkers zijn onderzocht.

Met de toenemende mogelijkheden van slimme systemen voor bijvoorbeeld preventief onderhoud, neemt de behoefte toe om data te koppelen en in verschillende IT-systemen te verwerken. Zo zegt 85 procent van de organisaties in de proces/chemiesector gebruik te maken van Internet of Things-oplossingen. Tegelijkertijd geeft 51 procent van de bedrijven aan dat het ontbreken van een goed zicht op de kwetsbaarheden een grote uitdaging is. 43 procent van de respondenten geeft toe dat onvoldoende inzicht in de veiligheidsrisico’s een groot probleem is. 

"Groeiende connectiviteit gaat gepaard met meer digitale veiligheidsrisico’s", vertelt Peter Vermeulen, directeur en marktanalist van Pb7 Research. "Het goede nieuws is dat het veiligheidsbewustzijn in de industriële sector toeneemt. Bedrijven in de procesindustrie, chemie en life sciences geven wel aan dat dit vooral gedreven wordt door veiligheidsincidenten in de markt." 

"Gebrek aan inzicht in alle digitale assets, veiligheidsrisico’s en samenhang tussen IT- en OT-systemen is niet alleen een zorg voor de veiligheid van bedrijfskritische systemen", concludeert Eric ten Bos, Lead Consultant Internet of Things in OT bij Thales. "Het staat ook innovatie in de weg. Bij de ontwikkeling van nieuwe Internet of Things-oplossingen in de industrie is het zaak dat er meer aandacht komt voor ‘security-by-design’." 

Thales is wereldwijd één van de eerste bedrijven die volledige geïntegreerde geautomatiseerde oplossingen biedt voor de digitale veiligheid van zowel IT- als OT-systemen. 

Sinds 2018 roept ook de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) op tot blijvende aandacht voor het verhogen en borgen van de weerbaarheid van de Nederlandse vitale infrastructuur op het vlak van energie, watervoorziening, chemie en andere industriële sectoren.