Grabowsky neemt IonIT over

Grabowsky, sinds 1986 actief binnen de Identity & Access Management (IAM) markt, heeft per 12 juli 2019 IonIT overgenomen.

Om de groeiende vraag in de markt op een Grabowsky manier te kunnen blijven beantwoorden is er een continue behoefte aan professionals die passen binnen de cultuur van Grabowsky. De goede onderlinge samenwerking tussen beide partijen in de afgelopen jaren was aanleiding voor de overname.

Steven Daniëls, Managing Director van Grabowsky, licht toe: “de komende jaren zullen we een toenemende vraag naar convenience zien. De discussie zal meer en meer gaan over business doelen zoals in control zijn, Total Cost of Ownership (TCO) en het mitigeren van veiligheidsrisico’s. En niet meer primair over techniek.  Daarnaast zie je dat steeds meer organisaties hun digitale veiligheid naar een hoger plan willen tillen en daarbij de controle over hun identiteiten belangrijker wordt. Waar de techniek dan draait is vaak minder relevant. Wij onderschrijven het belang van een integrale aanpak. Dus de gezamenlijke aanpak van people, process en technology.”

IonIT wordt een aparte practice binnen Grabowsky zodat de huidige IonIT klanten met aandacht bediend blijven worden. Georg Grabner, mede-oprichter IonIT, leidt deze practice.

Door de krachtenbundeling kunnen organisaties van verschillende groottes en met verschillende vraagstukken rondom IAM nog beter in hun behoeften worden voorzien.