‘Digitale toekomst van Nederland is in gevaar door tekort aan cybersecurity-professionals’

IT_beveiliging_iStock_000031294146Large

De digitale toekomst van Nederland is geding door een tekort aan cybersecurity-professionals en te weinig aandacht voor cybersecurity in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Dit kan gevolgen hebben voor de positie van Nederland als één van de meest concurrerende economieën in Nederland. Het onderwijs en bedrijfsleven in Nederland moet dan ook meer aandacht krijgen voor het thema cybersecurity.

Hiervoor waarschuwt de Cyber Security Raad in het ‘Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven’. De Cyber Security Raad is een onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het Kabinet op het gebied cybersecurity. De adviesraad geeft zowel ongevraagd als gevraagd advies aan het kabinet.

Kwalitatief en kwantitatief tekort

Uit onderzoek van het WODC (‘Arbeidsmarkt voor Cyber Security Professionals’ blijkt dat er een kwalitatief tekort is aan goede cybersecurity-professionals. Daarnaast dreigt een kwantitatief tekort te onstaan. De arbeidsmarkt en onderwijssector sluiten onvoldoende op elkaar aan, wat de kwaliteit van cybersecurity-profesionals onder druk zet. Cybersecurity is volgens de Cyber Security Raad een onderbelicht aspect in het Nederlands onderwijs. Er is onvoldoende aandacht voor de algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en competities die hen in staat stellen actief en bewust deel te nemen aan de digitale samenleving.

Cyber Security Raad waarschuwt dat vroegtijdig moet worden begonnen met het interesseren van potentiële professionals in en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden op het gebied van cybersecurity. Bedrijven zouden beter in staat moeten worden de juiste eisen te stellen, cybersecurity-competenties te ontwikkelen, heldere functieomschrijvingen te formuleren en loopbaanmogelijkheden te creëren.

Vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten

Daarnaast moeten het bedrijfsleven en de onderwijssector zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten, zodat professionals weten wat er van hen wordt verwacht en zij het cybersecurity-niveau in Nederland kunnen verhogen. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven zouden zij zo vroeg mogelijk moeten leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie.

De Cyber Security Raad adviseert daarom een digitaal vaardigheidsbewijs voor jongeren in het leven te roepen. Om dit mogelijk te maken moeten leraren worden bijgeschoold en gecoacht door experts uit het bedrijfsleven. Onderwijs en het bedrijfsleven moeten daarvoor de handen meer in elkaar slaan dan nu het geval is. De Cyber Security Raad roept bewindslieden op maatregelen te treffen, om zodoende de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen cyber-dreigingen te vergroten en de economische positie van Nederland veilig te stellen.

Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...