Cisco security-rapport 2016 wijst op teruglopend vertrouwen in beveiligingsmaatregelen

security-up-to-date-486x274

In zijn 2016 Annual Security Report meldt Cisco dat slechts 45% van de organisaties wereldwijd vertrouwen heeft in hun beveiligingsmaatregelen. De overgrote meerderheid (92%) gaat ervan uit dat zowel wetgevers als investeerders van bedrijven verwachten dat zij transparanter moeten worden over de cyberrisico’s die zij lopen en hoe zij daarmee omgaan.

Verder is het aantal organisaties dat aangeeft dat hun security-infrastructuur up-to-date is, met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014. Ook signaleert het rapport dat de security van MKB-bedrijven structureel achterblijft.

Andere belangrijke trends die het rapport noemt zijn een toename van het uitbesteden van security en het door Cisco terugdringen van de gemiddelde detectietijd van een cybercrime-incident, van 46 uur tot 17,5 uur.