CBP onderzoekt verwerking van DIS-gegevens door Nederlandse Zorgautoriteit

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onderzoekt de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gegevens uit het Diagnose Informatie Systeem (DIS) verwerkt. De NZa heeft naar aanleiding van het onderzoek bekend gemaakt voorlopig derde geen gegevens mee te leveren uit het DIS.

Het DIS is een systeem waarin behandelgegevens van alle ziekenhuizen en ggz-instellingen worden verzameld. De in het DIS opgenomen gegevens zijn zodanig bewerkt dat de herleidbaarheid tot het individu wordt beperkt, maar niet voorgoed onmogelijk wordt gemaakt. Daarmee blijven het persoonsgegevens. In 2014 gaf de Artikel 29-Werkgroep van Europese privacytoezichthouders, waar ook het CBP aan deelneemt, in een opinie aan dat een belangrijke factor bij het anonimiseren is dat de verwerking onomkeerbaar moet zijn. De opinie maakt duidelijk dat pseudonimiseren geen anonimiseringsmethode is, maar slechts een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen.

Het CBP concludeert dan ook dat in DIS (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking van deze gegevens dient daarom te voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het CBP is daarom een onderzoek gestart om de wijze waarop de NZa deze gegevens verwerkt te toetsen.

Lees ook
Onderzoek Bitdefender: (neuro)diversiteit essentieel voor succesvolle cybersecurity

Onderzoek Bitdefender: (neuro)diversiteit essentieel voor succesvolle cybersecurity

(Neuro)diversiteit binnen cybersecurityteams is noodzakelijk om optimaal te kunnen anticiperen op het veranderende dreigingslandschap. Dat blijkt uit onderzoek van Bitdefender. De cybersecurityspecialist onderzocht de belangrijkste factoren en ontwikkelingen die het komende decennium doorslaggevend zullen zijn voor de effectiviteit van cybersecurity.

Voorbereidingen zevende editie Nationale CyberSecurity Monitor (NCSM) zijn gestart

Voorbereidingen zevende editie Nationale CyberSecurity Monitor (NCSM) zijn gestart

Infosecurity Magazine laat jaarlijks onderzoek verrichten. Dit gebeurt in samenwerking met Pb7 Research. De Nationale CyberSecurity Monitor (NCSM) houdt de vinger aan de pols van de Nederlandse cybersecurity markt en maakt zo de belangrijkste trends in de zakelijke markt zichtbaar.

ESET publiceert het ESET Threat Report: Q2 2020

ESET publiceert het ESET Threat Report: Q2 2020

ESET publiceert haar Threat Report over Q2 2020, waarin belangrijke statistieken van ESET-detectiesystemen worden samengevat en opmerkelijke voorbeelden van ESET's cybersecurityonderzoek worden uitgelicht. Het Threat Report omvat tevens exclusieve, nog niet eerder verschenen ESET-onderzoeksupdates.