‘Bestuurders geven onvoldoende prioriteit aan IT-beveiliging’

security-pixabay-pixelcreatures

Bijna de helft van alle IT-beslissers bij bedrijven met 250+ werknemers, vinden dat bestuurders onvoldoende prioriteit of aandacht geven aan cyberbeveiliging. Bestuurders zijn vooral na een beveiligingslek of inbreuk betrokken bij IT-beveiliging, maar niet bij de preventie hiervan. Veel IT-professionals verwachten echter dat dit zal veranderen met de transitie naar de cloud. Volgens hen zal cybersecurity een belangrijk deel uitmaken van de digitale transformatie binnen hun organisatie.

Dit blijkt uit de Global Enterprise Security Survey van Fortinet. 48% van de IT-beslissers geven zeggen dat IT-beveiliging nog steeds niet de hoogste prioriteit heeft in de directiekamers. De beveiligingsagenda lijkt vooral reactief te zijn. Volgens het onderzoek komen extra investeringen in cyberbeveiliging doorgaans pas nadat er een wereldwijde cyberaanval zoals WannaCry heeft plaatsgevonden(49%) of wanneer wet- en regelgeving dat eist (34%).

Niet betrokken bij preventie

Volgens de respondenten lijkt het bestuur meer betrokken te zijn ná een beveiligingslek of inbreuk, dan bij de preventie daarvan. De actie van het bestuur was in 93% van de gevallen het gevolg van een beveiligingsinbreuk. De grote meerderheid (77%) van de besturen wilde vooral weten wat er gebeurd was. De aandacht ging met name uit naar de oorzaak van de inbreuk en de IT-beveiligingsprocessen, terwijl twee derde (67%) reageerde met het herzien of verhogen van het budget.

De cijfers leiden tot de conclusie dat besturen alleen actie nemen als er iets mis gaat en dat er mogelijk sprake is van een beschuldigende cultuur rondom IT-beveiliging. Immers, in 70% van de inbreuken gaf het bestuur de schuld aan IT, ofwel aan een specifiek persoon of aan de afdeling in zijn geheel, terwijl slechts 60% dit wijt aan onvoldoende investeringen.

‘IT-beveiliging moet meer aandacht krijgen’

Als gevolg hiervan benadrukken IT-beslissers dat cyberbeveiliging een hoge prioriteit moeten hebben bij het management. 77% van de respondenten zegt dat het bestuur meer aandacht moet geven aan IT-beveiliging. Tegelijkertijd zegt 61% van de bedrijven dat zij meer dan 10% van hun IT-budget spenderen aan beveiliging, wat een hoge investering is.

Drie aanjagers die van cyberbeveiliging een topprioriteit maken:

  • Toename in beveiligingsinbreuk en wereldwijde cyberaanvallen: In de afgelopen twee jaar heeft 85% van de bedrijven te maken gehad met een beveiligingsinbreuk. De meest voorkomende aanvalsvormen waren malware en ransomware; 47% van de respondenten werden hiervan het slachtoffer. 49% van de IT-beslissers zegt dat wereldwijde cyberaanvallen zoals WannaCry hebben geleid tot een toegenomen focus op IT-beveiliging. De omvang en het profiel van wereldwijde cyberaanvallen brengen beveiliging ook onder de aandacht van het bestuur. Beveiliging staat niet meer alleen op de agenda van de IT-afdeling.
  • Toegenomen druk van wet- en regelgeving: Een andere belangrijke aanjager om het bestuur bewust te maken van het belang van cyberbeveiliging is volgens 34% van de respondenten de wildgroei aan regelgeving. De aankomende GDPR bestraft het niet naleven hiervan met grote boetes die een directe weerslag hebben op de bedrijfsresultaten. Dat geeft het bestuur een mandaat om maatregelen te treffen.
  • Transitie naar de cloud als katalysator van beveiligingsprioriteit: Nu organisaties veel systemen naar de cloud willen brengen als onderdeel van hun digitale transformatie, is 74% van de IT-beslissers van mening dat cloudbeveiliging meer prioriteit zal krijgen. 77% van de respondenten bevestigt ook dat cloudbeveiliging, gekoppeld met een investering in beveiliging die dat ondersteunt, een belangrijke prioriteit is voor het bestuur. De helft van de onderzochte bedrijven (50%) is van plan om in de aankomende zes maanden investeringen in cloudbeveiliging te doen.

‘IT-beveiliging is een strategische bedrijfsbeslissing’

Patrice Perche, senior executive vice president van de wereldwijde verkoop en ondersteuningsorganisatie van Fortinet: “In de afgelopen jaren hebben we gezien dat cyberbeveiliging een belangrijke investering is geworden voor organisaties. Steeds meer leidinggevenden op C-niveau overwegen dit binnen hun brede IT-strategie. Aangezien organisaties nu digitale transformatie omarmen en zich op technologieën zoals de cloud richten, is cyberbeveiliging niet langer een gewone IT-investering, maar een strategische bedrijfsbeslissing. In de huidige digitale economie verwacht ik dat de trend die we zagen op het niveau van het bestuur zal versnellen en dat beveiliging de hoogste prioriteit krijgt binnen de brede strategie voor risicobeheer. Zodoende zijn bedrijven beter gepositioneerd om succesvol te zijn in hun digitale transformatie.”

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...