Autoriteit Persoonsgegevens benoemt vier nieuwe directeuren

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt bekend per 1 januari 2018 vier nieuwe directeuren te hebben benoemd. Het gaat om Gerard Bukkems, Thijs Drouen, Marianne Niessink en Cecile Schut. De privacytoezichthouder benoemde eerder al Bas den Hollander tot algemeen directeur.

autoriteit-persoonsgegevens-logo Met de benoemingen bereidt de Autoriteit Persoonsgegevens zich voor op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn voor gegevensverwerking in de rechtshandhaving. Deze nieuwe Europese privacywetgeving is vanaf 25 mei 2018 van toepassingen en zorgt voor ingrijpende veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens, wat ook zij weerslag heeft op het toezicht en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerard Bukkems

Gerard Bukkems gaat aan de slag als directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek. Bukkems was eerder actief als directeur Toezicht bij de Inspectie van het Onderwijs en is in het verleden verantwoordelijk geweest voor Europees en Rijksbreed doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer.

Thijs Drouen

Thijs Drouen is benoemd tot directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Drouen is sinds juni 2014 werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens en was hoofd Juridische Zaken. Daarvoor werkte hij in verschillende leidinggevende functies en als ambtenaar van de staat bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Marianne Niessink

Marianne Niessink is aangesteld als directeur Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Niessink was voorheen actief bij het ministerie van Justitie & Veiligheid als plaatsvervangend directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden en hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken. Voor haar tijd bij het ministerie van Justitie & Veiligheid was Niessink hoofdinspecteur bij de politie.

Cecile Schut

Cecile Schut gaat aan de slag als directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Schut was voorheen werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en vervulde hier verschillende functies. Zo was zij verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsvoorbereiding en strategiebepaling, corporate juridische zaken en de coördinatie van kwaliteitszorg en informatiebeveiliging.

Aleid Wolfsen, collegevoorzitter van de AP: “In de sterk digitaliserende wereld wordt de bescherming van de privacyrechten van mensen dagelijks van groter belang. De komst van de nieuwe Europese privacyregels en de bijbehorende nieuwe organisatie maken het werk van de AP nog mooier, nog uitdagender en nog internationaler. Wij zullen ons samen met de nieuwe directeuren ervoor inzetten om onze bestaande en nieuwe taken zo goed mogelijk te vervullen”.

Lees ook
Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Ondanks alle ophef over vele dataschandalen meent 57 procent van de Nederlandse internetgebruikers dat volledige privacy in het huidige digitale tijdperk onmogelijk is. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Kaspersky Lab. Wat verder opvalt, is dat 32 procent van de consumenten geld accepteert in ruil voor toegang van volstrekt onbekenden...

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor internet- en telecomproviders wordt aangepast. De bewaarplicht gaat alleen betrekking hebben op gebruikersgegevens, waaruit blijkt wie op welk moment van welk IP-adres gebruik heeft gemaakt. Verkeers- en locatiegegevens worden niet bewaard. Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het...

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook gaat de toegang van ontwikkelaars tot informatie van gebruikers verder beperken. Ontwikkelaars krijgen niet alleen standaard toegang tot minder data, maar verliezen deze toegang ook indien mensen hun app langer dan drie maanden niet gebruiken. Wie toegang wil krijgen tot meer gedetailleerde informatie, heeft hiervoor toestemming van Facebook...