Adviesraad roept kabinet op digitaal Deltaplan op te stellen

csr-magazine-special-digitaal-deltaplan

Nederland heeft een digitaal Deltaplan nodig. Dankzij visie, ambitie, actie en budget houdt Nederland droge voeten. Een dergelijke aanpak is ook nodig om digitaal droge voeten te houden en het cybersecurityniveau in Nederland te verhogen. Niets doen is geen optie, stelt de Cyber Security Raad (CSR). Een aantal topfunctionarissen uit overheid en bedrijfsleven spreken zich in een speciale editie van het CSR Magazine uit over wat nodig is om Nederland digitaal veiliger te krijgen en het economische belang daarvan.

Een flink aantal auteurs hebben meegewerkt aan het magazine, waaronder Herna Verhagen (PostNL), Marjan van Loon (Shell), Paul de Krom (TNO), Jos Nijhuis (Schiphol), Johan Arts (IBM Europe), Melanie Peters (Rathenau Instituut), Erik Akerboom (Nationale Politie), Ronald Prins (Fox-IT), Wim Kuijken (The Hague Security Delta, tevens Deltacommissaris), Bart Combée (Consumentenbond) en Gerrit van der Burg (OM). Deze en andere auteurs adviseren het komende kabinet een ‘cybercommissaris’ of ‘hoge functionaris’ aan te stellen. Deze persoon moet een nationaal cyberplan opstellen en de regie in Nederland in handen nemen als het gaat om cybersecurity. Er is nu te veel versnippering om slagvaardig te werken aan de digitale bescherming van Nederland, stelt de CSR.

Economie en maatschappij onder druk

Ook zou het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moeten nemen om bijvoorbeeld veilige hard- en software te leveren, is in het magazine te lezen. Politiek en overheid moeten een nationale cybervisie formuleren en een digitaal Deltaplan opstellen. Niets doen is geen optie, stellen de auteurs. De concurrentiepositie van de Nederlandse economie en het maatschappelijke functioneren staat onder druk als gevolg van cyberaanvallen. Substantiële investeringen zijn hard nodig om het digitaal ‘leegjatten van ons land’ te voorkomen, bedrijven te beschermen en een cyber veilig vestigingsklimaat te bieden.

Er doen zich grote economische kansen voor, is een gedeelde mening van veel auteurs in het CSR Magazine. Nederland kan gidsland zijn in de wereld op het gebied van cybersecurity. Net als watermanagement kan cybersecurity een onderwerp zijn waarop Nederland het verschil maakt. Er is veel kennis voorhanden, maar deze is versnipperd. Door een betere kennisuitwisseling en door te investeren in innovatieve producten en diensten kan Nederland internationaal een leidende rol blijven vervullen op het gebied van cybersecurity. Politiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten zijn aan zet.

Meer over
Lees ook
Cyber Defence moet innovatie versnellen

Cyber Defence moet innovatie versnellen

Wat meer optimisme over onze weerbaarheid voor cyberaanvallen is goed voor Nederland, vindt Roel van Rijsewijk, directeur Cyber Defence bij Thales. Het is ook goed dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onlangs in het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 opnieuw de noodklok luidde over de kwetsbaarheid van de Nederlandse...

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

'De Benelux loopt achter op het gebied van cybersecurity, India presteert het best'

Organisaties over de hele wereld lopen vast in hun voortgang op het gebied van cybersecurity en riskeren verlamming nu cybercriminelen steeds geavanceerder te werk gaan. Dit blijkt uit het rapport 2019 Risk:Value – ‘Destination standstill. Are you asleep at the wheel?’ van NTT Security, een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf en expertisecentrum voor...

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Cybersecurity vitale waterwerken niet waterdicht

Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen kunnen nog beter worden beveiligd tegen cyberaanvallen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en noodzakelijke maatregelen in kaart gebracht om waterkeringen beter te beveiligen. Maar die veiligheidsmaatregelen zijn niet allemaal uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister...