’60% van de mkb’ers is slecht voorgelicht over de AVG’

europese-unie

Zes op de tien mkb’ers is zich niet bewust dat zij over elf maanden moeten voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving, terwijl overtreding van deze wet tot hoge boetes kan leiden. Mkb’ers noemen de voorlichting over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de overheid slecht tot heel slecht.

Dit meldt MKB Servicedesk op basis van een peiling onder 3.200 bedrijven. De organisatie stelt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dan ook nog heel wat werk te verrichten heeft. MKB Servicedesk: “In plaats van hameren op boetes, zoals de AP in de media steeds doet, kan de privacywaakhond zich beter verplaatsen in een mkb’er die moeilijk zijn weg weet te vinden met deze ingewikkelde wet. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel van ondernemers en de AP dat iedereen aan de wet kan voldoen.”

Hoge boetes

De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving wordt in alle Europese lidstaten van kracht. Bedrijven zullen zich hier dan ook op moeten voorbereiden en na moeten gaan hoe deze verandering hen raakt.

De Europese Unie kan bij overtreding van de AVG forse boetes opleggen, die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro voor heel grote bedrijven of 4 procent van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is. De nieuwe wet stelt onder andere strengere eisen aan de opslag en verwerking van klantgegevens. Daarnaast worden meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Deze veranderingen vragen om zowel technische, administratieve als organisatorische maatregelen nodig, stelt MKB Servicedesk.

Kwart heeft maatregelen genomen

Een op de vier mkb’ers geeft aan met het oog op de AVG maatregelen te hebben genomen of dit binnenkort te gaan doen. Bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening en de handel zijn het minst op de hoogte van de invoering van de AVG. Onder bedrijven met maximaal zes medewerkers is driekwart van de respondenten hiermee niet bekend.

MKB Servicedesk stelt dat ondernemers zelf de eerste stap kunnen zetten door zich online te informeren, bijvoorbeeld over het opzetten van de onder de AVG verplichte administratie waarin wordt bijgehouden hoe klantgegevens zijn verkregen en wie hier inzage in heeft.

Lees ook
Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Merendeel van Nederlanders gelooft niet meer in volledige privacy in digitale tijdperk

Ondanks alle ophef over vele dataschandalen meent 57 procent van de Nederlandse internetgebruikers dat volledige privacy in het huidige digitale tijdperk onmogelijk is. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van Kaspersky Lab. Wat verder opvalt, is dat 32 procent van de consumenten geld accepteert in ruil voor toegang van volstrekt onbekenden...

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens uit wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor een nieuwe bewaarplicht voor internet- en telecomproviders wordt aangepast. De bewaarplicht gaat alleen betrekking hebben op gebruikersgegevens, waaruit blijkt wie op welk moment van welk IP-adres gebruik heeft gemaakt. Verkeers- en locatiegegevens worden niet bewaard. Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het...

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook beperkt toegang van ontwikkelaars tot gebruikersdata

Facebook gaat de toegang van ontwikkelaars tot informatie van gebruikers verder beperken. Ontwikkelaars krijgen niet alleen standaard toegang tot minder data, maar verliezen deze toegang ook indien mensen hun app langer dan drie maanden niet gebruiken. Wie toegang wil krijgen tot meer gedetailleerde informatie, heeft hiervoor toestemming van Facebook...