Thuiswerken leidt wereldwijd tot verschuiving van hardware naar software

PulseSecure

De wereldwijde pandemie heeft voor iedereen grote gevolgen, in elke organisatie en functie. Al wekenlang werken de meeste mensen thuis, in plaats van op kantoor, wat ook van het IT-team meer flexibiliteit in termen van capaciteit, ondersteuning en beveiliging vraagt. 

Voordat de huidige crisis begon was thuiswerken een gestaag ontwikkelende trend, die zowel de medewerkers als hun managers extra flexibiliteit biedt. Daarom waren veel organisaties daar al deels op voorbereid. In maart zijn echter complete kantoren tijdelijk gesloten en hele afdelingen naar huis gestuurd om vanuit daar verder te werken en de business te continueren. 

Voor veel mensen is het nog steeds onduidelijk wanneer ze weer fulltime op het kantoor kunnen werken. Uit een onderzoek van dienstenaanbieder Hoxby blijkt dat 59% van de ondervraagde kantoorwerkers verwacht dat ze nog maandenlang vanuit huis moeten werken. Zelfs als de lockdown in een land wordt opgeheven blijft deels thuiswerken een dringend advies. Bijna een kwart van de ondervraagden verwacht dat parttime thuiswerken het nieuwe normaal wordt en iets meer dan tien procent dat ze volledig remote blijven werken. 

De huidige situatie is ook te beschouwen als een versneller van de trend waar IT al heenging. Uit de Global Workplace Survey 2019 blijkt namelijk dat 75% van al het kantoorpersoneel werken buiten de bedrijfsmuren als het ‘nieuwe normaal’ beschouwt. De lange termijn trend en korte termijn verplichting richting thuiswerken leiden tevens tot een verschuiving van de focus op hardwaregebaseerde IT naar softwaregestuurde oplossingen. 

Momenteel hebben bedrijven grote behoefte aan flexibel schaalbare en veilige netwerktoegang. Als het IT-team van een organisatie honderden nieuwe gebruikers via een VPN-verbinding wil laten werken, kunnen ze niet wachten op de aanschaf en uitrol van nieuwe kostbare hardware. 

De kiem voor de huidige verschuiving van hardware naar software-oplossingen is gelegd door de IT-brede migratie naar cloud computing. Het 2019 State of Enterprise Secure Access rapport laat zien dat 26 procent van de 451 ondervraagde bedrijven een mix van een datacenter, private en public cloud gebruikt om IT-toepassingen te leveren. Verder gebruikt 90 procent de cloud al voor bepaalde services, terwijl 60 procent van de werklast op een gehoste cloudservice draait. 

Het toenemend gebruik van cloud services, virtualisatie, Bring-Your-Own-Device (BYOD) en ‘IT als een service’ heeft bedrijven onder druk gezet om te migreren van datacenters naar de cloud. Deze druk neemt toe door het verplichte thuiswerken vanwege COVID-19. Omdat de IT-security daarin mee moet groeien, hebben CIO’s en CISO’s behoefte aan toegangsoplossingen die zowel veilig zijn als flexibel schaalbaar binnen hybride IT-omgevingen en multi-clouds. 

Deze behoefte is in te vullen door conventionele beveiligingsoplossingen voor netwerktoegang aan te vullen met een flexibel aanpasbare methodiek voor bedrijfsbrede informatiebeveiliging. Steeds populairdere concepten hiervoor, zoals Zero Trust, zijn gebaseerd op het idee dat apps en workloads niet langer op de eigen bekende locaties staan, maar cloud-gedistribueerd zijn. Een moderne IT-architectuur moet alle databronnen kunnen beschermen, onafhankelijk van de opslag- en gebruikslocatie. Zero Trust is een methode die altijd vooraf verifieert en daardoor geschikt is voor de huidige digitale transformatie-projecten en meer mobiele werknemers. 

De veiligheid en flexibiliteit die softwaregebaseerde oplossingen voor ‘secure access’ bieden, worden ook toegepast als de wereld straks terugkeert naar het zogenaamde ‘nieuwe normaal’. Vanuit huis en onderweg werken biedt mensen zoveel flexibiliteit om werk en privé in balans te houden, dat ze daar geen afstand meer van willen doen. Hoewel organisaties natuurlijk ook in hardware blijven investeren, gaan de voordelen van een hogere beschikbaarheid, schaalbaarheid en virtualisatie veel investeringsplannen beïnvloeden. 

Verdwijnen hardware-oplossingen op termijn misschien volledig? Dat is onwaarschijnlijk, omdat hardware-gebaseerde oplossingen voor een aantal niche-doeleinden lange tijd nodig blijven, zoals moeilijk naar de cloud te migreren legacy bedrijfsapplicaties en big-data oplossingen. 

De netwerkperimeter is inmiddels onomkeerbaar getransformeerd. Het toegenomen vanuit huis en onderweg werken stuwt de migratie naar virtuele, cloud en hybride IT-omgevingen. Zowel het fysieke kantoor als de eigen computerruimte of datacenter worden geleidelijk vervangen door ‘utility computing’. Digitaal getransformeerde organisaties hebben behoefte aan een flexibel schaalbare toegang tot apps, webservices en daarbij benodigde bedrijfsinformatie. Werknemers moeten net zo eenvoudig en veilig cloud-apps op kantoor, thuis en onderweg kunnen gebruiken. Om securityrisico's gerelateerd aan deze ontwikkeling te voorkomen, is meer nodig dan alleen wachtwoordbeheer. Door toevoeging van multi-factor authenticatie, ‘always-on’ VPN, controles van het securitygebruik en gedragsanalyses is een Zero Trust verdediging te creëren.

Hoewel hardware de basis blijft voor sommige organisaties en legacy-applicaties, gaat IT zeker profiteren van alle voordelen die virtualisatie en cloud computing te bieden hebben. De huidige crisis versnelt deze ontwikkeling alleen maar. 

Bert Lutz is Country Manager Nederland van Pulse Secure

  Bert Lutz