10-jarige opleiding tot cloudexpert: wat doen we in de tussentijd?

Eric Sakowski

Eric Sakowski, Rackspace

Veel managers hebben het hoofd er al over gebroken: het tekort aan IT-talent op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben moeite met het vullen van IT- en cloudrollen binnen de organisatie. Het ontbreken van vaardigheden wordt vaak aangedragen als verklaring, maar het gaat juist om de ervaring die mist.

Het gebruik van de cloud zit in de lift. Als gevolg hiervan moeten bedrijven goed beheerde, veilige clouds of cloud applicaties bouwen. Dit is complex werk en helemaal nu cloud applicaties moderniseren, vereist dit zeer ervaren IT-specialisten. Zij moeten duizenden juiste beslissingen nemen en hiervoor is enkel opleiding niet de juiste basis.

Overbruggen we de kloof in technisch talent als we voortaan meer aandacht geven aan ervaring in plaats van aan vaardigheden? Een focus op ervaring betekent dat we resultaat kunnen verwachten op lange termijn - ervaring is nou eenmaal niet binnen een aantal maanden opgebouwd - net als dat het gebrek aan technisch talent inmiddels een lange termijn-uitdaging is geworden.

Bij een focus op ervaring hebben we dus pas over lange tijd baat. Maar wat kunnen we in de tussentijd doen? Het is belangrijk de ervaringskloof eerst eens beter in kaart te brengen.

De ervaringskloof in het huidige IT-landschap

Cloud computing blijft zich razendsnel ontwikkelingen. Zo zijn containers en kubernetes momenteel hot topics in de wereld van cloud computing en worden al door veel organisaties ingezet. Maar het is nieuw, dus ervaring is schaars. En dit maakt de ervaringskloof op het gebied van cloudbeveiliging alleen maar groter.

Jaren geleden hadden developers geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van hun omgeving, maar met de transformatie naar de cloud, waarbij ze netwerken en een infrastructuur creëren, worden ook zij verantwoordelijk voor de beveiliging. Aangezien developers alles op alles zetten om strakke deadlines rondom cloudbeveliging te halen, zijn monitoring en uitbreiding van het platform maar een kleine bijkomstigheid. Dit maakt ervaring met cloudarchitectuur en automatisering erg gewild: er gaat een moment komen dat bedrijven beginnen te worstelen met automatisering en schaalvergroting.

Het overbruggen van de kloof

Deze ervaringskloof moet op de korte termijn worden opgevangen en de lege stoelen op de IT-afdeling gevuld worden. Wat kunnen bedrijven op korte termijn doen? 

  1. Duidelijkere rolomschrijvingen

Het is belangrijk dat bedrijven bepalen welke rollen precies nodig zijn op de IT-indeling. Benodigde functies kaart brengen en vervolgens definiëren welke functieprofielen daar precies bij horen, is een belangrijke eerste stap. Kijk dus niet naar een generieke functieomschrijving, maar maak deze zo specifiek mogelijk.

  1. Talentpools bouwen en onderhouden

Om de cyclus echt te doorbreken, is het van belang dat beslissers op de IT-afdeling de talentpool vergroten. Deze oplossing vergt geduld: het opbouwen van een pool kost tijd en energie, maar kan op de lange termijn zeker vruchten afwerpen. Bedrijven moeten daarnaast niet vergeten dat een talentpool ook onderhouden moet worden. Een eenvoudige manier hiervoor is door middel van automatisering. Er bestaande verschillende tools die ondersteunen bij het automatisch benaderen van kandidaten en daarmee een relatie opbouwen.

  1. Personeel opleiden

De meest snelle oplossing is dichter bij huis te vinden. Bedrijven kunnen namelijk huidig personeel opleiden en hen aanmoedigen om Linux, Windows of AWS te bestuderen en zich daarmee klaar te stomen voor een rol als IT-professional. Eenmaal aan de slag kunnen zij onder begeleiding van meer ervaren collega's kennis opdoen van nieuwe technologieën en platformen bouwen. Het is belangrijk dat de opgedane ervaring zo breed mogelijk wordt verspreid, zodat deze niet te veel wordt geconcentreerd bij één of twee personen.

De weg naar de cloud is hobbelig

Welke oplossing voor de korte termijn ook wordt gekozen, uiteindelijk gaat het om verwachtingen. Niemand is direct de cloudarchitect waar je van droomt. Maar het herkennen van soortgelijke functies en het creëren van juiste paden tussen rollen, en daarbij nadenken over de ontwikkeling van talent dat zich al binnen de juiste sector beweegt, is een goede basis voor de toekomst.

De weg naar optimaal functionerende cloudexperts zal ongetwijfeld hobbelig zijn. In de tussentijd is het voor bedrijven van belang om wel aandacht te blijven besteden aan hun experts. Gebeurt dit niet, dan wordt de ervaringskloof alleen maar groter. Want zo lang als het duurt om ervaren te worden, zo snel gaan technologie en het bedrijfsleven.