Wat is het verhaal achter de sterke groei van aantal supply chain attacks

pixabay cyber

Tot ongeveer een jaar geleden kwam het begrip supply chain attacks weinig voor in de pers. Toen werd de succesvolle aanval op SolarWinds bekend. Sindsdien is er elke dag wel iets over te lezen, zo lijkt het net alsof het een nieuw type aanval betreft.

Verlicht melden datalekken

De meest recente cijfers van gemelde datalekken in Amerika wijzen op een toename van meer 17 procent op jaarbasis. Belangrijkste reden daarvoor is niet dat bedrijven of werknemers slordiger omgaan met laptops, USB-sticks of containers. Bedrijven (en overheden) zijn vaker het slachtoffer van aanvallen waarbij data wordt ontvreemd.

Dat soort incidenten moet ook steeds vaker in de Amerika worden gemeld. Wetgeving van steeds meer staten schrijft dan voor. Voor beursgenoteerde ondernemingen is die plicht er al langer. Op nationaal niveau zijn wordt zoals bekend de druk ook steeds verder opgevoerd te melden wanneer data is gelekt. Al die druk en maatregelen zorgt er voor dat er betere omschrijvingen zijn van wat er wanneer fout is gegaan.

Meer meldingen – betere analyses

Het wordt makkelijker bij te houden wat er gebeurt en daardoor zijn de analyses nauwkeuriger. Dat wordt door commerciële organisaties gedaan, maar ook door non-profits en wetenschappelijke onderzoekers. Deze drie groepen zijn daardoor beter in staat het type aanval vast te stellen. Op die manier is ook duidelijk geworden dat een aanzienlijk deel van de incidenten niet op zich zelf staat. Voor dit jaar zijn er zeven meldingen van cyberaanvallen die alle kenmerken hebben van supply chain attacks. Achter elk van die meldingen gaan dus nog veel meer slachtoffers schuil. De kleinste impact was een aanval op een ondernemer om toegang tot de data van zes bedrijven of instellingen te krijgen. De grootste impact was een aanval die als steppingstone fungeerde om vervolgens 580 (!) “entities” te kunnen aanvallen.

Meer aandacht

De Amerikaanse cijfers bevestigen wat Enisa binnen de EU ziet gebeuren. Beiden geven ook aan dat men door betere rapportages verplichtingen van de slachtoffers veel meer inzicht heeft. Dat er zoveel supply chain attacks zijn komt dus niet alleen omdat ze ook echt vaker voorkomen. Met de kennis van nu is ook met terugwerkende kracht nog een behoorlijk aantal incidenten van de laatste jaren te linken aan dit type aanval. Dit verklaart ook waarom er vanuit de instanties en politiek zoveel meer aandacht voor deze vorm van criminaliteit is.

Lees ook
Cloudflare-rapport maakt inzichtelijk dat organisaties moeilijkheden ondervinden bij het identificeren en beheren van cyberrisico's van API's

Cloudflare-rapport maakt inzichtelijk dat organisaties moeilijkheden ondervinden bij het identificeren en beheren van cyberrisico's van API's

Cloudflare heeft het API Security & Management Report gepubliceerd. Dit rapport onthult dat API's meer dan ooit worden ingezet, waardoor bedrijven de deur wijd openzetten voor meer online bedreigingen dan we eerder hebben meegemaakt. Het rapport maakt inzichtelijk dat er een kloof bestaat tussen het gebruik van API’s door bedrijven en hun vermogen om...

Mirco Kloss van TXOne Networks Europe: ‘Binnen OT is continuïteit echt alles’

Mirco Kloss van TXOne Networks Europe: ‘Binnen OT is continuïteit echt alles’

De scheidslijn tussen informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) is aan het vervagen. Om goed te functioneren zijn OT-apparaten steeds afhankelijker van data en IoT-functies. Dat zorgt echter ook voor een verhoogd risico en nieuwe securityuitdagingen. Securityleverancier TXOne specialiseert zich op het snijvlak waar IT en OT overlappen.

Marc Punte van Ster over MOVEit Automation: ‘Data moet immutable zijn’

Marc Punte van Ster over MOVEit Automation: ‘Data moet immutable zijn’

De Stichting Etherreclame, beter bekend als Ster Reclame, zorgt voor de verkoop van reclameruimte op radio, tv en online van de Nederlandse publieke omroep. Data speelt bij alle processen een cruciale rol en moet dus altijd beschikbaar zijn, en niet te onderscheppen of manipuleren zijn. Systeem- en netwerkarchitect Marc Punte van de Ster, legt uit waarom...