Plaxis beschermt geotechnische software met innovatieve security tools

Geld verdienen met digitaal vastgelegde kennis kan alleen als de distributie van de content in een economisch exploitabel model is gegoten. Digitaal beveiligen is één ding, het appelleren aan de verantwoordelijkheidszin van de content-gebruikers is nog iets heel anders. Het Nederlandse softwarebedrijf Plaxis zocht de oplossing met succes in een combinatie van beide maatregelen. Veilig verborgen achter de klantvriendelijke oplossing voor licentiebeheer realiseert de complexe geotechnische analyse software van Plaxis wereldwijd aansprekende infrastructurele projecten.

De meeste kinderen zien  zand als het ideale materiaal voor het creëren van hun eigen speellandschap. Slechts beperkt door de omvang van de zandbak of de speelruimte op het strand bouwen zij bruggen, wegen en tunnels. Hun creativiteit ondergaat extra stimulans bij het mengen van zand en water. In de rijkelijk uit die combinatie samengestelde  bodemstructuur raken veel Nederlanders spelenderwijs bekend met de eigenschappen van de grond waarop ze leven. Daarmee is het fundament  voor vele carrières gelegd. Screen-Shot-2016-05-31-at-15.48.24-300x205

Weg- en waterbouwkundigen, baggeraars en andere specialisten in civiele constructies bezorgen Nederland mondiaal faam als het gaat om het droogleggen van watergebieden, bouwen van dijken en bruggen en het aanleggen van havens, water- en rijwegen. Kortom het scheppen van een   infrastructuur op maat. Die zou echter nooit tot stand zijn gekomen als  de  elementaire kennis van de geofysische omstandigheden (gedrag van grond op land en onder water) niet goed waren verankerd in wetenschappelijk getoetste modellen.

Bestuderen en modeleren

Als spin-off van de Technische Universiteit van Delft ontstond ruim 20 jaar geleden het bedrijf Plaxis, dat de theoretische  kennis van geofysica , gecombineerd met eindige elementen rekenformules wist te vatten in software. Daarmee kregen geotechnische professionals de gereedschappen aangereikt om het gedrag van grondlagen te bestuderen, berekeningen uit te voeren en modellen te ontwikkelen.  Screen-Shot-2016-05-31-at-15.48.37-300x177

Voor deze  software bestaat een wereldwijde afzetmarkt. Ongeacht of men veilig wil bouwen op zachte bodem, harde rotsgrond of op de bodem van het water, met de Plaxis-modules laten projecten zich vormgeven en onderbouwen met de juiste calculaties. Talloze mijngangen, tunnels, dijklichamen, wegen, kademuren, brugoverspanningen, funderingen voor gebouwen en offshore-constructies voor de olie en gaswinning, alsmede energieopwekking zagen dankzij de Delftse software het levenslicht.

Die software vertegenwoordigt een unieke kennis van materiaalmodellen en grondmechanische karakteristieken. Plaxis doet weliswaar wereldwijd veel aan kennisoverdracht, maar wil wel als commerciële organisatie het  intellectuele kapitaal te gelde maken. ”Nadat we zijn overgestapt naar beveiliging van de software met technologie van Wibu-Systems, merken we weinig meer van software-piraterij”, vertelt Erwin Beernink, Manager Marketing & Sales bij Plaxis. ”Bovendien zijn onze marketingactiviteiten sterk gericht op het creëren van een community-gevoel door het organiseren van  gebruikersbijeenkomsten in de verschillende regio’s. In sommige landen circuleren nog illegale, oudere versies van ons systeem.  We proberen de gebruikers over te halen betaalde licenties af te nemen, zodat zij kunnen profiteren van de nieuwste functionaliteit.”       

Binnen een paar jaar laat de investering in de Plaxis-software zich volgens Beernink terugverdienen. ”Onze software-oplossingen lenen zich voor zowel 2D- als 3D-projecties. Op de software-modules voor 3D verdienen  wij meer. Maar we stimuleren onze klanten om heel efficiënt zoveel mogelijk in 2D te werken en alleen wanneer het niet anders kan op 3D Screen-Shot-2016-05-31-at-15.48.57-300x97 over te gaan. Op die manier kunnen zij geld verdienen met het bouwen van applicaties voor uiteenlopende projecten van simpel tot heel complex met  robuuste constructies en verschillende materiaalmodellen.”

Constructeurs

Met de Nederlandse achtergrond vond Plaxis aanvankelijk voornamelijk klandizie in gebieden met zachte grond zoals zand en klei. In dat segment zijn ze de onbetwiste marktleider. Door de uitbreiding met materiaalmodellen voor harde rotsgronden en de zeebodem is het marktpotentieel flink toegenomen. Beernink weet te vertellen dat het bedrijf met name in Azië concurrentie ervaart van locale spelers met goedkopere oplossingen met minder functionaliteit. Maar zelfs in China, waar de prijs nog wel eens belangrijker is dan de kwaliteit, kiezen de sterk  internationaal georiënteerde civiele constructiebedrijven steeds vaker voor Plaxis. De Aziatische klanten kunnen terugvallen op ondersteuning die wordt geleverd vanuit de Plaxis-vestiging in Singapore.

Ook de geo-ingenieurs in de  Verenigde Staten hebben de weg naar Delft gevonden, hoewel ze worden bediend vanuit het  Plaxis-kantoor in Houston  en door enkele gespecialiseerde wederverkopers. Omdat de eindige-elementen calculatiemethode in Amerika minder gangbaar is dan  in Europa, lag de focus voor Plaxis vooral op kennisoverdracht. Beernink:  “We hebben meer dynamica-functionaliteit toegevoegd. Aan de westkust moeten klanten immers rekening houden met aardbevingen. Maar inmiddels komt die uitbreiding ook goed van pas voor onze afnemers in Noord-Nederland, waar de gaswinning  heeft geleid tot een onstabiele bodem.”

Gebruiksrechten verankeren

Plaxis heeft zijn productlijn opgesplitst in een basispakket met daaromheen een reeks van functionele uitbreidingen. Bedrijven die Plaxis VIP afnemen, hebben recht op het gebruik van de meest recente versies.  Van het overgrote deel van de programmacode weet men in Delft wat klanten ermee doen. Partijen die in hun toepassingen de grenzen van de mogelijkheden van de licentievoorwaarden overschrijden, krijgen te maken met een beveiligingssysteem dat is aangebracht met behulp van technologie van het Duitse Wibu-Systems. Het gaat dan om de producten Protection Suite, CodeMeter API en CodeMeter dongle.

Met Protection Suite laat een complete set van programmacode zich in zijn geheel versleutelen en integreren met een licentieregistratie (CodeMeter License Central).  Gecombineerd met de CodeMeter API is daaraan specifieke functionaliteit toegevoegd. De encryptie gaat tot op het niveau van de executable code, waardoor  reverse engineering (herleiden van code naar functiestappen) onmogelijk is. De Plaxis-software start alleen op wanneer de gebruiker daartoe is geautoriseerd via de sleutel, oftewel de CodeMeter dongel. Deze dient te worden aangebracht in één van de usb-poorten van de Windows-computer waarop Plaxis draait. Klanten die meer GEO-specialisten gelijktijdig de software willen laten gebruiken, beschikken over een sleutel die ’concurrent users’ via een netwerk of een gevirtualiseerde server toestaat.   

Alle dongels ondergaan een met de licentierechten gerelateerd activeringsproces in het Plaxis-kantoor te Delft.  Michael Andriessen is verantwoordelijk voor de verkoopadministratie en vertelt dat CodeMeter License Central via een API-connectie nauw is verbonden met Salesforce, het CRM systeem waarin alle Plaxis-klanten zijn ondergebracht. ”Bestaande klanten die meer functionaliteit willen en dus  hun rechten willen uitbreiden, specificeren hun aanvraag per mail en ontvangen een daarop afgestemde offerte. Na betaling wordt een ticket aangemaakt die de afnemer via  Plaxis Connect softwarematig ophaalt.  Daarin zit een bestandje met de update informatie voor zijn Wibu-Systems dongel(s). Vanaf dat moment zal die dus het gebruik toestaan van de extra functionaliteit die de klant heeft aangeschaft”.

Frans van der Geest is journalist

Lees ook
Flowmon versnelt anomaliedetectie tegen cyberaanvallen

Flowmon versnelt anomaliedetectie tegen cyberaanvallen

Flowmon Networks introduceert ADS 11, een nieuw ontworpen versie van het Anomaly Detection System. Dankzij diverse interface- en performanceverbeteringen, ruisvrije inzichten en rapportages en een grotere schaalbaarheid, kunnen klanten veel sneller reageren op cyberaanvallen en andere security-incidenten. ADS 11 maakt tevens een aantal handmatige controles...

IDC MarketScape: NTT gepositioneerd als leider in IDC MarketScape for Worldwide Managed Security Services 2020

IDC MarketScape: NTT gepositioneerd als leider in IDC MarketScape for Worldwide Managed Security Services 2020

NTT Ltd, de wereldwijde global technology services provider, is gepositioneerd als leider in IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Services (MSS) 2020 (doc #US46235320, september 2020). Het rapport benadrukt het gemak van zakendoen met NTT, en erkent NTT’s threat intelligence en nauwkeurige threat-detectiecapaciteiten.

De cijfers achter Business Email Compromise (BEC)-aanvallen

De cijfers achter Business Email Compromise (BEC)-aanvallen

Vorige week werd aangekondigd dat diverse handhavingsinstanties gaan samenwerken om CEO-fraude aan te pakken. Het doel van deze samenwerking is om meer inzicht te krijgen in hoe cybercriminelen te werk gaan en hoe ze gestopt kunnen worden.