Nieuwe activiteit NEN: Normcommissie Biometrie

unsplash vliegtuig

De vingerafdruk voor het ontgrendelen van de smartphone en de irisscan op het vliegveld zijn voorbeelden van biometrie. Biometrie gaat over het identificeren van mensen op basis van unieke persoonlijke fysieke kenmerken. De normcommissie ‘Biometrie’ vertegenwoordigt hierbij de Nederlandse belangen en gaat binnenkort van start.

De identificatie geeft toegang tot een gebouw of product. Voor afspraken over biometrie-technieken worden internationale normen ontwikkeld. De normcommissie Biometrie werkt samen met internationale experts aan het ontwikkelen van normen die de effectiviteit van biometrie vergroten. Belangrijke onderwerpen zijn formaten voor het uitwisselen van data en biometrische profielen. De experts komen zowel van gerenommeerde tech-bedrijven als van overheidsinstanties en start-ups. Zij hebben uiteenlopende beroepen van (ICT)-technicus tot jurist.

Uitdagingen rondom privacy en gegevensopslag

Er zijn verschillende zorgen rondom het gebruik van biometrie. Denk aan privacy-issues, juridische vraagstukken en het optimaal opslaan en delen van de gegevens. Er is geen specifiek wettelijk kader voor biometrie, afgezien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Nederlandse normcommissie

Het is van groot belang om ook de Nederlandse stem bij de internationale normontwikkeling te laten horen. Via de Nederlandse normcommissie Biometrie is dit mogelijk. Door deelname in de normcommissie is er inspraak in de inhoud van de biometrienormen. Normcommissieleden zitten bij de internationale commissie van biometrie aan tafel en kunnen invloed op de normen hebben.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over biometrie op www.nen.nl/biometrie of neem contact op met Inge Piek: e-mail kid@nen.nl of telefoon 015 269 02 60.