Nieuw evenement voor industriële cybersecurity

ICS

De branchevereniging voor industriële automatisering lanceert een nieuw evenement dat specifiek gericht is op cybersecurity-issues. De eerste editie van het Industrial Cyber Security event vindt plaats op 9 oktober 2019 in de evenementenlocatie van Veenendaal: de Basiliek. Tijdens het event informeren de deelnemers geïnteresseerde bezoekers over de uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van cybersecurity in de industrie.

De vereniging ontvangt steeds vaker signalen uit de markt dat er behoefte is aan een praktische leidraad om cybersecurity op de kaart te zetten binnen de proces- en maakindustrie. Uit gesprekken met eindgebruikers kwam nog duidelijker naar voren dat er voor de industrie behoefte is aan een platform voor praktische kennisuitwisseling. Bovendien komen security-issues ook steeds vaker terug bij andere evenementen, zoals het Machinebouw event, Productie Proces Automatisering event en Industrial Ethernet event, waardoor een eigen titel gerecht­vaardigd lijkt. De urgentie voor cybersecurity binnen de industrie blijkt ook wel uit de activiteiten die vanuit het overheidsplatform Digital Trust Center uitgezet worden. Diverse subsidieregelingen zouden een bredere impact moeten realiseren om onder­nemers digitaal weerbaar te maken.

Genoeg reden voor FHI om hier concreet werk van te maken. Na een geslaagde kick-off bijeenkomst is de datum en locatie vastgesteld. Na een eerste deelnemers­bijeenkomst ontstond er een sterk exposantenveld van twintig bedrijven - industriële toeleveranciers, dienstverleners en systeem integratoren - en een inhoudelijk kader voor het conferentieprogramma.

In de deelnemersbijeenkomst kwam naar voren dat een kant-en-klare, bestaande matrix niet voldoende was om dit evenement thematisch in te richten. Het uitgangspunt van het programma moest heel eenvoudig zijn: maak het praktisch. Bezoekers willen gewoon zien hoe het werkt. Daarom begint iedere lezing van het Industrial Cyber Security event met een concrete vraag - of een probleemstelling - die beantwoord wordt in de lezing. Zo komen er praktische oplossingen voor echte problemen naar voren die waardevol zijn voor de bezoekers. Het lezingenprogramma is geënt op kennisuitwisseling en in de basis niet op commercie.

Enkele vragen die op het evenement aan bod komen:
- Hoe beveilig ik verouderde systemen?
- Welke mogelijkheden heb ik om de hardware te beveiligen?
- Er wordt verbinding gemaakt met onbekende servers in verre landen. Hoezo?
- Hoe bescherm ik mijn procesbesturing?
- Hoe zorgen we dat IT de OT begrijpt en vice versa?
- Welke maatregelen moet ik nemen om mijn infrastructuur maximaal te beveiligen?
- Hoe kan een Security Operations Center (SOC) mij helpen bij OT-security?

Mocht u deze en andere vragen allemaal beantwoord krijgen op de dag zelf en daarna het geheel juist geïmplementeerd hebben binnen uw omgeving, dan nog blijft de beveiliging van uw systemen een doorlopend proces. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld een huis dat fysiek beveiligd is met sloten, alarmen en doorvermeldingen naar een meldkamer. Maar mocht iemand per se naar binnen willen, dan is dat alsnog vaak mogelijk. De laatste vraag die we dan ook graag beantwoord zouden willen zien is: wat gebeurt er als je gehackt bent? Hiervoor zijn we nog op zoek naar een eindgebruiker die deze case kan behandelen. Hopelijk mogen wij u hiermee verrassen tijdens het event.

Houd de website van het event in de gaten als u geïnteresseerd bent in een bezoek.