Hoe blockchain kan bijdragen aan veiligere (tele)communicatie

Photo1

Blockchain is geen nieuwe technologie en veel mensen kennen de eerste toepassingen ervan in de financiële sector. Ook andere sectoren onderkennen de mogelijkheden om efficiëntie én security naar een hoger niveau te tillen met behulp van blockchain-technologie. Colt Technology Services en Pacific Century CyberWorks (PCCW) Global verkennen actief de mogelijkheden voor de telecomsector en hebben inmiddels meerdere succesvolle Proof of Concepts (PoC’s) afgerond.

De samenwerking tussen Colt en PCCW kwam tot stand vanuit hun deelname aan het ITW Global Leaders Forum (GLF). Binnen dit netwerk maken de bestuurders van de grootste wholesale-carriers ter wereld strategische afspraken. Zo willen zij onder andere bijdragen aan de digitale samenleving en faciliteren bij toekomstgerichte bedrijfsmodellen.

Om dit te bereiken verkennen zij ook de mogelijk­heden van nieuwe technologieën zoals blockchain. Informatiebeveiliging en privacy zijn hierbij voor alle spelers in de sector, onder andere door GDPR, basisbeginselen om in acht te nemen. Colt en PCCW vonden elkaar in de verwachting dat blockchain uitkomst kon bieden op deze fronten.

Mogelijkheden

Beveiliging heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de telecomsector vanwege de grote hoeveelheid persoonlijke gegevens en de risico’s op fraude, kwaliteitsproblemen, (ver)storingen of andere onvoorziene omstandigheden. De huidige hoge mate van (inter)connectiviteit brengt echter continu nieuwe uitdagingen met zich mee. Colt verkent de mogelijk­heden van disruptieve technologieën dan ook proactief om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Zo was Colt in oktober 2017 al met PCCW in gesprek over de mogelijkheden van blockchain-technologie voor de optimalisatie van diverse processen.

In de voorspellingen die IBM deed in januari 2018 weerklonken hun ideeën. IBM stelt dat bij de inzet van blockchain-technologie voor Communication Service Providers de grootste winst zal voortkomen uit het stroomlijnen van interne processen, de ontwikkeling van nieuwe digitale services en de investering in vertrouwen, beveiliging en transparantie binnen zakelijke ecosystemen, inclusief het Internet of Things.

Photo2

Colt en PCCW waren ondertussen al van start gegaan en bundelden in maart 2018 hun krachten met blockchain-startup Clear. Samen ontwikkelden ze een PoC om in kaart te brengen of de voordelen van blockchain ingezet konden worden voor een beveiligde en efficiënte kostenverrekening tussen carriers.

Dit begon bij de mogelijkheden om het verrekenproces te versnellen en de betrouwbaarheid te optimaliseren.

Ze ontwikkelden hiervoor een systeem dat de doorlooptijd drastisch reduceert.

Kostenverrekening

De eerste PoC bestond uit de demonstratie van een geautomatiseerd blockchain wholesale verrekensysteem om belminuten tussen carriers te verrekenen. Het project werd hierop gericht omdat de meerderheid van operators vergelijkbare processen heeft ingericht om transacties te verrekenen. De partners hebben technologie aan de PoC toegevoegd die zij in eigen beheer hadden, zoals een meervoudig gelaagde architectuur en geavanceerde cryptografie. Ook zorgden zij voor verbeterde schaalbaarheid om de toepassing geschikter en veiliger te maken voor de telecomsector.

De PoC omvatte het gebruik van een bilaterale blockchain op basis van slimme contracten om de waarde van de gespreksgegevens vast te stellen en de transacties vast te leggen. Deze werden aan een openbare blockchain gerapporteerd.

Tijdens tests bleek dat het mogelijk is om in een paar minuten lijsten met duizenden telefoongesprekken te analyseren en verrekenen. Waar er eerst honderden uren nodig waren kan het proces met behulp van blockchain worden teruggebracht tot enkele minuten.

Bovendien werd ook aangetoond dat door middel van blockchain de foutmarge geminimaliseerd kan worden. Binnen het huidige proces worden miljoenen gespreksgegevens iedere maand handmatig gecontroleerd. Ook fraude moet nog handmatig opgespoord worden. Menselijke fouten zijn in deze context vrijwel onvermijdelijk. Door dit proces te digitaliseren met behulp van blockchain-technologie worden de gegevens automatisch gecontroleerd en kunnen incidenten sneller en effectiever worden opgespoord.

Het systeem kan aangeven waar menselijke actie nodig is. Momenteel moeten carriers hun eigen records vergelijken en kunnen er discrepanties ontstaan. Met blockchain gaan zij uit van hetzelfde grootboek en is er slechts één waarheid. En dat is welkom, want de telecomsector worstelt nog steeds met fraude, vooral bij roaming.

Realtime registratie

In mei 2018 werd bekend dat Colt en PCCW hun onderzoeken naar het volgende niveau hebben getild, met een tweede succesvolle PoC, waarbij het de deelnemende partijen is gelukt om het blockchain-grootboek te voeden met live datafeeds. Andere leden van het ITW Global Leaders’ Forum (GLF) - zoals BT, HGC Global Communications, Telefónica en Telstra - hebben bij deze PoC de mogelijkheid aangegrepen om aan te haken en de PoC naar een hoger plan te tillen door het grootboek ook te voeden met hun live data. Deze PoC maakt het mogelijk om het inter-carrierverkeer automatisch te verifiëren en verrekenen op basis van realtime data. Het doel van de uitbreiding is om op korte termijn de bilaterale tests tussen Colt en PCCW Global uit te breiden naar multilaterale relaties binnen de hele wholesale telecommarkt.

Data Center Interior

Colt was al optimistisch gestemd over het succes van de eerste PoC, maar het gebruik van realtime data was een belangrijke extra stap om het nut van de toepassing van blockchain-technologie in de telecomsector aan te tonen. De tweede PoC deed niet alleen wat ervan werd verwacht - het wholesale-verkeer op accurate wijze verifiëren en verrekenen aan de hand van realtime informatie - maar maakt de weg ook vrij voor een veilige automatisering van arbeidsintensieve, handmatige taken.

Dit biedt carriers als Colt meer vrijheid om te investeren in de groei van hun onderneming en die van hun klanten. Met deze eerste PoC’s hebben Colt en PCCW de basis gelegd voor vervolg­onderzoeken naar de potentie van blockchain, waaronder ook op het gebied van fraudebestrijding.

Fraudebestrijding

Doordat blockchain in de basis over security gaat, is het haast vanzelf­sprekend dat er ook kansen liggen op het gebied van fraudebestrijding. Volgens de Communications Fraud Control Association (CFCA) bedroeg de schade door fraude binnen de telecomsector in 2017 wereldwijd bijna 30 miljard dollar.

Een van de fraude-soorten waar blockchain uitkomst kan bieden is voice fraude, waarbij kwaadwillenden met toegang tot fysieke SIM-kaarten identiteitsfraude plegen. Met blockchain zou de telecomindustrie kunnen afstappen van SIM-kaarten en overstappen op beveiligde software om de identiteit vast te stellen. Daarmee worden de data- en minutenuitwisseling via een peer-to-peer netwerk gecontroleerd. IHS Markit voorspelde al in mei 2017 dat de adoptie van deze zogenoemde eSIMS zal groeien van

108 miljoen in 2016, naar bijna 1 miljard in 2021.

Een andere optie zou kunnen zijn om gebruikers door middel van apps een digitale identiteit toe te kennen waardoor zowel het apparaat als de gebruiker wordt gecontroleerd. Ook Microsoft werkt aan een blockchain-gebaseerd identiteitsmanagementplatform voor cross-device authenticatie.

Meer veiligheid

Door de veelbelovende resultaten van de PoC’s van Colt en PCCW kan er nagedacht worden over de mogelijkheden voor een ecosysteem waarin bijvoorbeeld contracten digitaal worden opgeslagen in transparante, gedeelde databases waar ze niet verwijderd of gewijzigd kunnen worden. Er zou dan voor alle contracten, processen, activiteiten en betalingen een digitale vermelding zijn en een digitale handtekening die geïdentificeerd, gecontroleerd, opgeslagen en uitgewisseld kan worden.

Dit maakt de processen efficiënter, betrouwbaarder en veiliger. De resources die hiermee bespaard worden, kunnen elders worden ingezet en er kan dan meer geïnvesteerd worden in zaken als service, research en development of de ontwikkeling van nieuwe diensten. IBM voorspelt bijvoorbeeld de ondersteuning van digital asset transacties om te betalen voor muziek of mobiele games, mobiel betalen en identity-as-a-service-diensten. Door de optimale afstemming tussen carriers kunnen operators bovendien tijdig en flexibel anticiperen op marktontwikkelingen zoals M2M en IoT, maar ook op vragen van eindklanten.

Blockchain is een concrete, zorgvuldig gedocumenteerde stap naar een digitale economie waar diensten snel, flexibel en veilig beschikbaar kunnen worden gesteld, ongeacht de locatie of het device van de eindgebruiker. Controle binnen en het vertrouwen in de telecomsector is niet langer gebaseerd op de rol van één persoon of autoriteit.

Lees ook
Telco’s willen veilig betalen via blockchain

Telco’s willen veilig betalen via blockchain

Colt Technology Services en PCCW Global hebben verdere vooruitgang geboekt bij hun onderzoek naar de potentie van blockchain-technologie binnen de telecomsector. Ze hebben nu een tweede proof of concept (PoC) gelanceerd. Deze maakt veilig betalen tussen carriers mogelijk voor het verrekenen van intercarrier-verkeer. Colt en PCCW maakten in maart van...

Vasco demonstreert security analytics en blockchain-technologie

Vasco Data Security heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in technologie voor risico-analyse, onboarding van mobiele gebruikers en blockchain. Tijdens de RSA Conference die vandaag in San Francisco van start is gegaan, demonstreert het bedrijf concrete tools en oplossingen die uit deze investeringen zijn ontstaan. Risico-analyse vanuit de cloud Vasco levert al jaren analytische tools aan met name financiële instellingen. Nieuw is nu dat deze risk analysis-oplossingen ook vanuit de cloud beschikbaar zijn. Deze toornig is bedoeld voor het detecteren en oplossen van fraude. Hierbij wordt data...

DNV GL en blockchainexpert VeChain bundelen krachten

DNV GL en blockchainexpert VeChain bundelen krachten

DNV GL en VeChain hebben een samenwerkingsakkoord bereikt over de inzet van blockchain ter verbetering van de transparantie van product- en leveranciersinformatie, met als uiteindelijk doel de efficiency in toeleveringsketens aanzienlijk te verhogen. DNV GL is een internationale aanbieder van assurance services en een van de grootste certificatie-instellingen...