Internationale conferentie in München 20 t/m 22 september

Domeinoverschrijdende samenwerking centraal op Command Control Summit

Cybersecurity speelt een cruciale rol bij digitale transformatie en is daarmee sterk bepalend voor de groei van de economie. Van 20 tot 22 september 2018 komen in de Messe München besluitvormers en experts bij elkaar voor de ‘Command Control Summit’. Zij zullen gezamenlijk zowel de risico’s op het gebied van cybersecurity in kaart brengen, maar ook nadrukkelijk kijken naar de kansen op het gebied van cyberveiligheid.

Cyberaanvallen en digitalisering zijn nu onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten samen worden opgenomen in strategische bedrijfsplannen. Naarmate data, ‘things’ als sensoren, machines en individuen steeds meer onderling verbonden raken, nemen de kwetsbaarheden van consumenten, bedrijven en overheden toe.

Holistisch beeld

Vooral het corporate en operationeel management krijgt te maken met een almaar toenemende complexiteit. Zij worden geconfronteerd met veel onzekerheden die het gevolg zijn van digitalisatie. Om het digitale bedrijfspotentieel te realiseren, zijn verbeterde governance-methoden nodig ten behoeve van veiligheid en risicomanagement. Bovenal moet het management zich tegenwoordig afvragen hoe een holistisch beeld kan worden verkregen van de cyberrisico’s waarmee hun bedrijf te maken krijgt.

Een belangrijk probleem hierbij is dat analoge ideeën over veiligheid nog steeds botsen met de nieuwe digitale realiteit. Dit hokjesdenken botst met digitale positionering en de noodzaak om holistisch te denken over cyberveiligheid. Het is dan ook pure noodzaak dat we komen tot een nauwere, meer agile en bovendien domeinoverschrijdende samenwerking op het gebied van strategie, governance, IT en cyberveiligheid. Alleen op die manier is het mogelijk sneller de risico’s van digitalisering op te sporen en preventieve stappen te zetten. Anders gezegd, de veiligheidsproblemen van de verbonden wereld hebben een nieuwe en vooral ook systematische aanpak nodig.

Achterblijven

Toch blijft cyberveiligheid nog steeds achter, zelfs nu het aantal complexe en technisch zeer geraffineerde cyberaanvallen sterk toeneemt. Maar al te vaak beperkt cyberveiligheid zich tot het geïsoleerde, technisch complexe en kostbare domein van experts. Hiërarchische bedrijfsstructuren en beperkte samenwerkingsmechanismen binnen de branche waarin de organisatie actief is, hebben vaak tot gevolg dat cyberveiligheid niet wordt beschouwd als een sectoroverschrijdende uitdaging die essentieel is voor het garanderen van veilige waardeketens en daarmee bepalend voor het toekomstige succes van de economie.

Meer dan ooit vereist duurzame en kwalitatieve groei een geïntegreerde aanpak op het gebied van cyber­veiligheid. Een aanpak waarmee in de toekomst onder andere de complexiteit op het gebied van technologie, personeel en procedures kan worden opgelost. En waarbij risicomanagement volledig in de organisatie en de werkprocessen is geïntegreerd.

Verkeerscontrolecentra

Dit geldt vooral voor toekomstige kritieke IT-infrastructuren als luchtverkeers­beheerssystemen, smart grids en een verregaand geautomatiseerd verkeerscontrolecenter voor autonome voertuigen. In dergelijke infrastructuren zijn geavanceerde systemen zoals geolocatiesatellieten, grondstations, voertuigelektronica, datanetwerken en softwarecomponenten onderling met elkaar verbonden. Het aanvallen van slechts één van deze componenten kan een verwoestend effect hebben op de veiligheid van het hele systeem. En dus op het leven van de verbonden autogebruikers en hun omgeving.

Digitalisering vereist een stevig fundament om verder te groeien en te ontwikkelen en vrij te zijn. Dit kan alleen worden beveiligd door holistische cybersecurity om manipulatie of verstoring in de huidige of toekomstige waardeketens te voorkomen. Cyberveiligheid moet worden beschouwd als een strategische en interdisciplinaire kwestie. Tegenwoordig vergt dat meer dan ooit uitwisseling tussen sectoren, bijvoorbeeld in de energiebranche en het digitale kruispunt van elektriciteit, verwarming, productie en transport. Dit is eerder een verplichting geworden dan een optie, niet in de laatste plaats met het oog op de competitiviteit en de toekomstige levensvatbaarheid van onze economie.

Succes

Eugene Kaspersky van Kaspersky Lab is een van de sprekers tijdens de Command Control Summit in München.

Het succes van een onderneming is tegenwoordig grotendeels afhankelijk van technologische innovatie. Cyberveiligheid, het veilig in netwerken opnemen van waardeketens en digitale leiderschapsvaardigheden zijn de sleutelfactoren voor groei en succes. Digitalisering brengt belangrijke veranderingen met zich mee die verregaande gevolgen hebben op diverse niveaus binnen onze sociale structuur. Een interdisciplinaire dialoog is daarom essentieel voor de op risico’s gebaseerde, politieke en economische governance van de moderne digitale wereld.

De Command Control Summit tilt cyberveiligheid naar een hoger niveau. Het vormt de eerste interactieve en interdisciplinaire top die in het teken staat van de sectoroverschrijdende cyberveiligheid. Het event richt zich op actie- en groeigebieden binnen industrieën en waardeketens die met elkaar verbonden zijn. Command Control biedt besluitvormers en specialisten innovatieve showcases met oplossingen voor de toenemende complexiteit op gebieden zoals digitale fabrieken, geïntegreerd risicomanagement, kritieke infrastructuur, datamanagement en de menselijke factor in cyberveiligheid.

Neem deel aan de Command Control Summit die van 20 tot en met 22 september 2018 in München plaatsvindt. Profiteer hierbij van een nieuw innovatief en interdisciplinair format dat:

  • De relevante nationale en internationale stakeholders op het gebied van cyberveiligheid samenbrengt via een geleide interactieve uitwisselingsdialoog.
  • Internationale topsprekers als Eugene Kaspersky (CEO van Kaspersky Lab), Prof. Marco Gercke (Cybercrime Research Institute), Lance Spitzner (SANS Institute), Terry Halvorsen (CIO van Samsung) en vele anderen live op het podium brengt.
  • De kans biedt deel te nemen aan interactieve panels met invloedrijke vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven en wetenschap, over belangrijke cyberveiligheid onderwerpen op het gebied van GDPR, robotics en IoT.
  • De mogelijkheid biedt deel te nemen aan exclusieve business-georiënteerde workshops en trainingssessies over bewustwordingsmaatregelen, juridische aspecten en aansprakelijkheid.
  • Strategische en operationele afhankelijkheden visualiseert voor de industrie- en dienstensector, evenals kritieke infrastructuren met behulp van toekomstgerichte cyberveiligheid-showcases.
  • Plaats biedt aan ambitieuze start-ups met een speciaal programma dat een boost geeft aan matchmaking, 1-op-1 gesprekken en meer.
  • Een exclusieve networking-finale kent op het legendarische Oktoberfest

De agenda voor de Command Control Summit vindt u hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.