Cyber Security Raad: ‘Nederland moet in beweging komen’

Op verzoek van de Cyber Security Raad heeft mevrouw Herna Verhagen, CEO PostNL, onafhankelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland op het gebied van cybersecurity. Hieruit blijkt dat Nederland voorop loopt als het gaat om digitalisering van de economie en van de maatschappij. Onze afhankelijkheid van ICT wordt daardoor steeds groter en onze welvaart is er grotendeels van afhankelijk. Door die koploperspositie is Nederland een interessant doelwit voor cybercriminelen. Nederland moet daarom in beweging komen en cybersecurity hoger op de agenda plaatsen. De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft de urgentie die spreekt uit het rapport van Verhagen (pdf).

Digitale aanvallen nemen hand over hand toe. De Cyber Security Raad is evenals Verhagen van mening dat dit vraagt om structurele aandacht van regering, politici, beleidsmakers, bestuurders, toezichthouders, bedrijven en burgers. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in het gezamenlijk beschermen van onze economie, welvaart en maatschappij. De overheid zou cybersecurity standaard in al haar beleid en activiteiten mee moeten nemen en als rolmodel de eigen cybersecurity op orde moeten hebben. Bedrijven zouden een betere invulling moeten geven aan de zorgplichten die zij hebben richting hun klanten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat ze een veilig product kopen. Burgers zouden meer werk moeten maken van hun eigen digitale veiligheid. De onderwijssector zou kinderen vanaf de basisschool vaardigheden moeten bijbrengen om veilig te kunnen participeren in onze digitale maatschappij.

Structurele aandacht en financiering

De CSR deelt de mening van Verhagen dat het noodzakelijk is dat er structurele aandacht en financiering komt voor de digitale bescherming van Nederland, inclusief het bestrijden van cybercrime. Net als de fysieke veiligheidsmaatregelen die thuis, op het werk of nationaal worden genomen, zal ook continu geïnvesteerd moeten worden in digitale veiligheidsmaatregelen om zo onze waardevolle bezittingen te beschermen tegen online aanvallen en spionage. Bestuurlijke verankering én borging van structurele aandacht en investeringen in cybersecurity binnen het publieke en private domein is onmisbaar voor de digitale toekomst van Nederland. Ook zullen overheid en bedrijfsleven meer met elkaar moeten samenwerken om de economische kansen die onze digitale economie biedt te verzilveren en de bijbehorende dreigingen het hoofd te bieden. Publiek-privaat-wetenschappelijke samenwerking op het gebied van cybersecurity verdient daarom een stevige impuls, zodat informatie en expertise die in vele sectoren aanwezig zijn ten volle benut kunnen worden.

De Cyber Security Raad ziet het adviesrapport Verhagen als een belangrijk waarschuwingssignaal om Nederland op het terrein van cybersecurity in beweging te krijgen. Een brede en nationale aanpak is nodig om Nederland in alle lagen van de economie en maatschappij op een hoger niveau van cybersecurity te krijgen. Cybersecurity is randvoorwaarde voor een welvarend digitaal Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.