Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Minister Kamp van Economische Zaken deelt de zorgen rond de negatieve gevolgen van de voorgestelde Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Kamp noemt een goede balans tussen veiligheid en economische belangen van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat.

Een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder branchevereniging van de ICT-sector Nederland ICT, telecom- en internetprovider Tele2 en Stichting DINL, branchevereniging van de digitale infrastructuursector, deelden begin september hun zorgen over de plannen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de tapbevoegdheden van inlichtingendiensten uit te breiden. De partijen stellen onder andere dat het plan een negatieve impact zal hebben op het ondernemingsklimaat in Nederland en het vertrouwen in ICT negatief beïnvloeden. D66-Kamerlid Kees Verhoeven riep minister Kamp op te staan voor het digitale vestigingsklimaat van Nederland.

Goede balans tussen veiligheid en economische belangen

In een reactie erkent minister Kamp het goede vestigingsklimaat in Nederland en stelt dat het kabinet de ambitie van D66 Nederland ook in de toekomst deel uit te laten maken van de top van digitale economieën in de jaarlijks Top 5 World Economic Forum en Network Readiness Index. Een goede balans tussen veiligheid en economische belangen is hierbij volgens Kamp van groot belang.

Minister Kamp: “Een goede balans tussen veiligheid en economische belangen is van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat. Ook ik constateer dat er wetsvoorstellen in de maak zijn die mogelijk een minder positieve uitwerking op dit goede vestigingsklimaat hebben. De vele reacties op de internetconsultatie van de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten (Wiv) zijn daar een voorbeeld van. Er zijn onder andere zorgen geuit over het grote aantal bedrijven, waaronder veel startups, die onder dit wetsvoorstel gaan vallen en te maken krijgen met onvoorziene kosten als zij moeten voldoen aan een taplast van de overheid. Een andere veel geuite zorg is het verlies aan vertrouwen bij bedrijven en burgers in het gebruik van digitale communicatie omdat niet transparant is wat de overheid aan gegevens wil verzamelen en wat zij er vervolgens mee doet. Als dit soort zorgen niet goed wordt geadresseerd, kan dit het vestigingsklimaat negatief raken.”

Economische belangen meewegen in wetsvoorstellen

“Als minister van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk dat economische belangen, de kansen voor innovatie en bedrijvigheid en een uitstekende digitale infrastructuur, goed worden afgewogen tegen andere belangen, zoals veiligheid. Bij mijn contacten met collega’s van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken maak ik mij daarom sterk om die economische belangen goed mee te wegen in lopende wetsvoorstellen als de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de Wet bewaarplicht en Computercriminaliteit 3”, zegt Kamp.

De minister noemt het vergroten van veiligheid ook een kans voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. “Ter afsluiting, veiligheid is, vanuit economische perspectief, ook een kans voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Als Nederland beschikt over een veilige en open digitale infrastructuur is dat een belangrijke vestigingsfactor. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma Digital Gateway to Europe, dat zich, mede dankzij de Netherlands Foreign Investment Agency, succesvol richt op het aantrekken van buitenlandse ICT-bedrijven naar Nederland. Cyber security biedt ook mogelijkheden voor bedrijven die zich hierin specialiseren. Dit is te zien in de succesvolle samenwerkingsprogramma The Hague Security Delta. En bovendien heeft het Team ICT, in samenwerking met NWO, TNO en EZ, op 5 oktober jl. een groot publiek-privaat initiatief gelanceerd met een omvang van in totaal 40 mln. euro op het terrein van fundamentele en toegepaste kennis en valorisatie op big data. Cyber security is één van de hoofdlijnen binnen deze publiek-private samenwerking.”

One Response to Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

  1. Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden bit.ly/1jGhPCd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *