Infrastructuursector uit zorgen over wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Cyberspionage (bron: FreeImages.com/St. Mattox)

Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel waarin een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorgesteld. Het huidige wetsvoorstel heeft naar het oordeel van DINL ingrijpende consequenties voor de Nederlandse economie, de positie van de Nederlandse digitale infrastructuursector, de tienduizenden (internationale) bedrijven die actief zijn met digitale communicatie en de Nederlandse burger.

Het kabinetsvoorstel stelt voor de bevoegdheden van de inlichtingendiensten uit te breiden. Volgens DINL brengt dit ingrijpende consequenties met zich mee, waaronder:

 • De sector digitale infrastructuur, dat Nederland’s derde mainport is en het ecosysteem vormt van honderden bedrijven die aan de basis staan van de digitale economie, wordt door de maatregelen hard geraakt. Dat verstoort de hefboomwerking van deze industrie voor de economie.
 • Het kabinet schiet zich met deze maatregelen in de voet. Ze brengen schade toe aan het imago van Nederland als een land dat de privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens beschermt. Dit schaadt de sterke positie van Nederland dat een ideale vestigingsplaats vormt voor datacenters en internationale online bedrijven. Zij zien Nederland nu als “Digital Gateway” naar Europa.
 • Door de gehanteerde definitie “aanbieder van openbare communicatie” zullen tienduizenden nieuwe bedrijven en organisaties in Nederland die iets doen aan digitale communicatie moeten gaan meewerken aan het beschikbaar maken van hun bestanden en databases. Ook moeten zij afluisteren of tappen faciliteren en hiervan zelf de significante kosten dragen.
 • Burgers zullen zich bespied voelen door de overheid en minder vrij bezig zijn met hun online activiteiten. Dit remt het gebruik van online diensten en daarmee de ontwikkeling van de digitale- en kenniseconomie.

Fundamentele problemen

DINL ziet vijf fundamentele problemen met het wetsvoorstel:

 • Noch noodzaak, noch effectiviteit van de ruime bevoegdheden is, in het licht van de grote gevolgen en impact, onderbouwd.
 • Er is geen analyse van- en onderzoek gedaan naar het risico en de effecten van zulke maatregelen op de digitale- en daarmee de gehele economie.
 • De gehanteerde definities en omschrijvingen van bedrijven en hun activiteiten zijn sterk verouderd. De verschillende activiteiten in de online wereld kunnen niet zomaar over een kam worden geschoren. Het creëert een onwerkbare inconsistentie in het domein van wet- en regelgeving en een conflict met de ontwikkelingen bij andere ministeries. Daarnaast leidt dit tot nieuwe verplichtingen, lastendruk, hoge kosten en daarmee uitvoerbaarheidsproblemen voor veelal kleine, innovatieve bedrijven. De proportionaliteitstoets wordt blijkbaar omzeild door de lasten bij voorbaat eenzijdig bij het bedrijfsleven te leggen.
 • De overheid spreekt eigen principes tegen waaronder: het stimuleren van de publiek-private samenwerking, hanteren van een multi-stakeholder aanpak en de principes van een vrij, veilig en open internet.
 • Het toezicht en controle op het gebruik van de vergaarde data en een juiste toepassing van de bevoegdheden zijn onvoldoende geborgd en georganiseerd. Zo wordt op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt hoe de verzamelde persoonsgegevens zullen worden beveiligd tegen zowel onrechtmatig en ongeautoriseerd gebruik als gebruik anders dan het oorspronkelijke doel.

Goed functionerende inlichtingendiensten zijn noodzakelijk

DINL erkent de noodzaak van goed functionerende inlichtingendiensten en heeft begrip voor de noodzaak van verbetering en modernisering. DINL is dan ook te allen tijde bereid met de minister in gesprek te gaan over aanpassing alsmede de fundamentele problemen van het huidige wetsvoorstel.

De volledige reactie van stichting DINL op de consultatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) van 2 juli jongstleden door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hier te vinden.

2 Responses to Infrastructuursector uit zorgen over wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

 1. Minister Kamp erkent zorgen sector rond uitbreiding tapbevoegdheden

  16 oktober 2015
  Nieuws

  Minister Kamp van Economische Zaken deelt de zorgen rond de negatieve gevolgen van de voorgestelde Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Kamp noemt een goede balans tussen veiligheid en economische belangen van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat.
  Een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder branchevereniging van de ICT-sector Nederland ICT, telecom- en internetprovider Tele2 en Stichting DINL, branchevereniging van de digitale infrastructuursector, deelden begin september hun zorgen over de plannen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de tapbevoegdheden van inlichtingendiensten uit te breiden. De partijen stellen onder andere dat het plan een negatieve impact zal hebben op het ondernemingsklimaat in Nederland en het vertrouwen in ICT negatief beïnvloeden. D66-Kamerlid Kees Verhoeven riep minister Kamp op te staan voor het digitale vestigingsklimaat van Nederland.
  Goede balans tussen veiligheid en economische belangen
  In een reactie erkent minister Kamp het goede vestigingsklimaat in Nederland en stelt dat het kabinet de ambitie van D66 Nederland ook in de toekomst deel uit te laten maken van de top van digitale economieën in de jaarlijks Top 5 World Economic Forum en Network Readiness Index. Een goede balans tussen veiligheid en economische belangen is hierbij volgens Kamp van groot belang.
  Minister Kamp: “Een goede balans tussen veiligheid en economische belangen is van groot belang voor een goed Nederlands vestigingsklimaat. Ook ik constateer dat er wetsvoorstellen in de maak zijn die mogelijk een minder positieve uitwerking op dit goede vestigingsklimaat hebben. De vele reacties op de internetconsultatie van de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten (Wiv) zijn daar een voorbeeld van. Er zijn onder andere zorgen geuit over het grote aantal bedrijven, waaronder veel startups, die onder dit wetsvoorstel gaan vallen en te maken krijgen met onvoorziene kosten als zij moeten voldoen aan een taplast van de overheid. Een andere veel geuite zorg is het verlies aan vertrouwen bij bedrijven en burgers in het gebruik van digitale communicatie omdat niet transparant is wat de overheid aan gegevens wil verzamelen en wat zij er vervolgens mee doet. Als dit soort zorgen niet goed wordt geadresseerd, kan dit het vestigingsklimaat negatief raken.”
  Economische belangen meewegen in wetsvoorstellen
  “Als minister van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk dat economische belangen, de kansen voor innovatie en bedrijvigheid en een uitstekende digitale infrastructuur, goed worden afgewogen tegen andere belangen, zoals veiligheid. Bij mijn contacten met collega’s van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken maak ik mij daarom sterk om die economische belangen goed mee te wegen in lopende wetsvoorstellen als de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de Wet bewaarplicht en Computercriminaliteit 3”, zegt Kamp.
  De minister noemt het vergroten van veiligheid ook een kans voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. “Ter afsluiting, veiligheid is, vanuit economische perspectief, ook een kans voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Als Nederland beschikt over een veilige en open digitale infrastructuur is dat een belangrijke vestigingsfactor. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma Digital Gateway to Europe, dat zich, mede dankzij de Netherlands Foreign Investment Agency, succesvol richt op het aantrekken van buitenlandse ICT-bedrijven naar Nederland. Cyber security biedt ook mogelijkheden voor bedrijven die zich hierin specialiseren. Dit is te zien in de succesvolle samenwerkingsprogramma The Hague Security Delta. En bovendien heeft het Team ICT, in samenwerking met NWO, TNO en EZ, op 5 oktober jl. een groot publiek-privaat initiatief gelanceerd met een omvang van in totaal 40 mln. euro op het terrein van fundamentele en toegepaste kennis en valorisatie op big data. Cyber security is één van de hoofdlijnen binnen deze publiek-private samenwerking.”
  jQuery(document).load(function(){ stLight.options({publisher:”}); });emailprintvar dd_offset_from_content = 40;var dd_top_offset_from_content = 0;var dd_override_start_anchor_id = “”;var dd_override_top_offset = “”;Meer weten over dit onderwerp:4 september 2015 Nederland ICT uit zorgen over uitbreiding aftapbevoegdheden28 augustus 2015 Tele2: ‘Uitbreiding aftapbevoegdheden van inlichtingendiensten is onuitvoerbaar’6 oktober 2014 Duitse en Amerikaanse inlichtingendienst tapten internetknooppunt in Frankfurt jarenlang af3 september 2015 Infrastructuursector uit zorgen over wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten14 september 2015 PvdA kritisch over voorstel voor ongericht aftappen12 mei 2015 College voor de Rechten van de Mens: Overheid moet meer aandacht besteden aan privacy’

  aftappen, Economische Zaken, Henk Kamp, inlichtingendiensten, overheid, Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *